• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 Porozumienie z Zakładem Karnym w Ciągowicach.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Ewa Kawałek.

 

  W dniu wczorajszym, tj. 27 września 2017r., Pani dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, mgr Marzena Orzoł zawarła porozumienie o stałej współpracy z dyrektorem Zakładu Karnego w Ciągowicach ( oddział zewnętrzny) reprezentowanym przez mjr Pawła Golankę. Na podstawie zawartego porozumienia strony zobowiązały się do współpracy na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego oraz działalności profilaktycznej i wychowawczej. W ramach współpracy na terenie szkoły oraz Zakładu Karnego będą odbywały się zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów kształcących się w Liceum Ogólnokształcącym o profilu policyjnym. Celem zajęć będzie pobudzenie świadomości społecznej i uwrażliwienie na konsekwencje nieprzestrzegania prawa, zapoznanie uczniów z historią i podstawami funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i resocjalizacyjnych oraz popularyzowanie wśród młodzieży właściwych postaw społecznych. Pierwsze zajęcia odbędą się już jutro, tj. w piątek 29.09.br. Podobne porozumienie zostało w tym dniu podpisane również z ZS w Porębie.

 

 Sprzątanie świata 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Eliza Wieczorek.

 

  Akcja sprzątania świata.
To już kolejna edycja akcji „Sprzątanie świata - Polska ", w której bierze udział nasza szkoła . W dniu 18.09 2017 roku na trzeciej i czwartej lekcji wyznaczeni nauczyciele wraz z uczniami klas IA, IB, IC, ID, IIA, IIB, IIC, IID, IIIC, IIID ruszyli do sprzątania . Teren który został objęty sprzątaniem to ulice: Bory, Ogrodowa, Leśna, Kolejowa. W porozumieniu z leśniczym p. Piotrem Szydło klasa IIa sprzątała wyznaczony obszar lasu. Urząd Miasta i Gminy zobowiązał się do wywozu zebranych śmieci. Akcja została zorganizowana przez panie: mgr Elizę Wieczorek i mgr Agnieszkę Rejewską. Za pomoc i zaangażowanie w Akcję Sprzątania Świata dziękujemy.

 

 Płomień pamięci.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodający informację: mgr Andrzej Czapla.


  18 września o godzinie 12 00 przy biciu dzwonów ( w samo południe ) dobiegających z kościoła pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła, pod pomnikiem poległych z organizacji " Płomień" odbyło się doniosłe wydarzenie. Z udziałem Władz Miejskich, Władz Kościelnych, Związku Kombatantów, Organizacji Pozarządowych, a przede wszystkim przedstawicieli Rodzin Pomordowanych odbyła się znamienita uroczystość, uroczystość upamiętniająca 77 rocznicę mordu hitlerowców na członkach podziemnej organizacji działającej podczas II Wojny Światowej na naszym terenie. W tej pięknej uroczystości, będącej jednocześnie wspaniałą lekcją naszej bolesnej historii uczestniczyła delegacja Naszej Szkoły, a uczniowie klas mundurowych " Gostka" dostępując zaszczytu z dumą reprezentowali Związek Kombatantów wojennych dzierżąc w dłoniach Jego sztandar.

 

 Lubliniec 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Dorota Jankiewicz.

 

  W dniu 14 września reprezentacja klas wojskowych uczestniczyła w II Turnieju Musztry Paradnej Klas Mundurowych O Puchar Dowódcy Wojsk Specjalnych w Lublińcu. Turniej odbył się w ramach piknilu Fundacji Tutaj Przyszłość. Nasi uczniowie znakomicie zaprezentowali się w turnieju i przywieźli puchar oraz medale.

 

Dni Otwarte Policji - Katowice.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Jolanta Czaja.

 

W dniu 15 września 2017 roku uczniowie klas o profilu policyjnym Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego wzięli udział w obchodach Dnia Otwartego Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystym powitaniem młodzieży i przybyłych gości przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz Dowódcę Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, insp. Rafała Stanka. Następnie wystąpiła Orkiestra Policji województwa śląskiego, która zaprezentowała pokaz musztry paradnej oraz utwory muzyczne po czym na placu apelowym zaprezentowano pokaz sztuk walki i technik samoobrony. Policjanci Kompanii Prewencji III pod dowództwem nadkom. Sławomir Karoń - Zastępca Dowódcy Kompanii Prewencji III zaprezentowali skuteczność działań pododdziałów zwartych w przypadku zakłócenia naruszonego porządku, kolejno po przegrupowaniu, pododdział ten zaprezentował jeden ze sposobów przywracania naruszonego porządku publicznego przy wsparciu Zespołu Policji Konnej w Chorzowie. Następnie w działaniach dynamicznych zaprezentowała swoje umiejętności Państwowa Straż Pożarna w Katowicach. Młodzież miała możliwość zapoznania się z różnorakimi ekspozycjami. A było ich sporo:

Czytaj więcej >>>
 

 Integracja klas pierwszych.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Anna Koścień-Kijanka.

 

  Dzień 11 września 2017 roku będzie zapamiętany jako dzień integracyjny klas pierwszych. W tym dniu spotkaliśmy się nad Zalewem Mitręga, by miło i wesoło spędzić czas. Upiekliśmy kiełbaski, wzięliśmy udział w wielu sportowych rozgrywkach i zajęciach integracyjnych przygotowanych przez szkolnego pedagoga, poznaliśmy siebie nawzajem. Zobaczcie sami jak było fajnie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Jolanta Czaja.

 


„Im więcej wiedzy posiądziemy teraz,
tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości
o tyle będziemy mądrzejsi...”


Tym cytatem rozpoczęliśmy inaugurację nowego roku szkolnego 2017/2018.
Pani dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, mgr Marzena Orzoł, powitała przybyłych na tę uroczystość gości w osobach:
pan Marcin Góralczyk, asystent pani Poseł na Sejm RP Barbary Chrobak;
pan Jerzy Godzik, przedstawiciel Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Sosnowcu;
ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej;
pan prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, kierownik Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
pan Mariusz Pietrucha, naczelnik PKP Cargo;
pan Arkadiusz Miśta, zastępca komendanta Policji w Zawierciu;
pana Grzegorza Migdała, komendanta Komisariatu Policji w Łazach;
pan Paweł Giec, starszy sierżant Zakładu Karnego w Ciągowicach;
pan Łukasz Stępień, kapral Zakładu Karnego w Ciągowicach;
pan Paweł Abucki, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu;
pan Krzysztof Peroń, prezes Zarządu ARK JOBS sp. z o.o.;
ks. Jarosław Piekarz, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Łazach

 

Czytaj więcej >>>
 

   Kiermasz podręczników.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Jolanta Czaja.

Tradycją biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego jest organizowanie na progu roku szkolnego kiermaszu używanych podręczników. Zapraszam zatem wszystkich uczniów do skorzystania z możliwości sprzedaży lub kupna potrzebnych podręczników.Regulamin obrotu używanymi podręcznikami w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach: Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie placówki.

Czytaj więcej >>>
 

   Podręczniki 2017/2018.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodający informację: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.

Wykaz obowiązujących podręczników do nauki poszczególnych przedmiotów we wszystkich klasach w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się w odnośniku poniżej:
 
 

 Podręczniki 

II przetarg ustny na sklepik szkolny.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.


Wynajem lokalu w szkole - przetarg. Ogłoszenie: Zespół Szkół im.prof. Romana Gostkowskiego w Łazach ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego na sklepik szkolny:
 

Ogłoszenie


Wykaz


Wynik przetargu (z dnia 31.08.2017)


 

   Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września br. o godz. 10.00 w siedzibie szkoły.
Wszystkich uczniów zapraszamy już o godz. 8.30 na spotkania z wychowawcami. Natomiast rodziców oraz gości zapraszamy na godzinę 10.00.
 

Wyprawka szkolna 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.


W roku szkolnym 2017/2018 jest możliwość skorzystania z pomocy programu rządowego "Wyprawka szkolna" według określonych zasad. Poniżej podajemy informacje ogólne oraz wzór wniosku do pobrania i wypełnienia dla osób zainteresowanych.
 

Informacje


Wniosek

 

Zakończenie roku szkolnego.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Magdalena Fidyk.

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego
w Łazach.

Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele Maksymiliana Marii Kolbego. Cześć oficjalną, która odbyła się w murach naszej szkoły, rozpoczęła Pani dyrektor mgr Marzena Orzoł.

Pani dyrektor powitała przybyłych na uroczystość zakończenia roku szkolnego gości, a szczególności: Pana Stanisława Dąbrowę – Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Panią Anetę Serafińską reprezentującą biuro poselskie Pani Poseł Barbary Chrobak, Pana Andrzeja Pniaka - Radnego Powiatu Zawierciańskiego, który reprezentował Pana Krzysztofa - Wronę Starostę Zawierciańskiego, Pana Damiana Łukasika - Radnego Powiatu Zawierciańskiego, przewodniczącego Komisji Promocji, Pana Grzegorza Migdała- Komendanta Komisariatu Policji w Łazach, Panów Pawła Gieca ( starszego sierżanta) oraz Waldemara Sikorę( kaprala) reprezentujących Zakład Karny w Ciągowicach, Pana Artura Łągiewkę - komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu, Pana Rafała Rębalisa prodziekana Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Pana Krzysztofa Peronia- Prezesa Zarządu ARK JOBS sp. z o. o , Pana Jerzego Stanka reprezentującego Stowarzyszenie „Dom Europejski”, Pana Włodzimierza Gorzelaka, Panią Teresę Nowak- prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Łazach oraz Pana Henryka Mogiełę z OSP w Łazach.

 

Czytaj więcej >>>
 


Strona 8 z 35

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016