• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PKP Cargo Tabor - STYPENDIUM

Email Drukuj PDF

Stypendium PKP Cargo Tabor

( na podstawie umowy o współpracy z dnia 18.09.2017r.) 

&3 

1.     O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń ostatniego roku kształcenia, który w poprzednim roku szkolnym:

1)    uzyskał średnią ogólną ocen minimalnych  na poziomie 3,2

2)    uzyskał średnią  ocen minimalnych  z przedmiotów zawodowych na poziomie 3,5

3)    nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z przedmiotów zawodowych

4)    uzyskał co najmniej poprawna ocenę z zachowania

5)    uzyskał rekomendację Szkoły

6)    posiada zdolność do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem kształcenia, potwierdzoną badaniem lekarskim, po otrzymaniu skierowania z Zakładu Spółki

2.     Stypendium przyznawane jest na rok szkolny ( 10 miesięcy)

3.     Kwota przyznawanego stypendium - 500 zł miesięcznie - zgodnie z załącznikiem do umowy, dostępna w siedzibie szkoły.