• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 Kiermasz podręczników 2019.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski 

 


  W naszej szkole odbył się kiermasz podręczników. Ze względu na fakt, że popyt przewyższył podaż, sporządzono swoistą bazę danych, gdzie można się wpisać na odpowiednią listę SPRZEDAM lub KUPIĘ. Bliższych informacji udziela bibliotekarz Jolanta Czaja

Regulamin kiermaszu używanych podręczników w roku szkolnym 2019/2020 

w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

  

1.      Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 22b w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach podejmowane są działania organizacyjne umożliwiające obrót podręcznikami na terenie placówki.

2.      Celem kiermaszu jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników przez uczniów Zespołu.

3.      Szkoła umożliwia kontakt sprzedającego z kupującym i nie pobiera z tego tytułu prowizji.

4.      Obrót używanymi podręcznikami odbędzie się 10 i 11 września 2019 r. (wtorek i środa) w godzinach 14.00 – 15.00 w sali nr 5. O terminie, miejscu i godzinach trwania kiermaszu uczniowie i ich rodzice są informowani za pomocą ogłoszeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

5.      Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyceniają uczniowie. Przy wycenie należy wziąć pod uwagę stan książki, stopień jej zniszczenia.

6.      Do sprzedaży można przeznaczyć wyłącznie podręczniki znajdujące się w szkolnym zestawie podręczników.

7.      Szkoła nie pośredniczy w ewentualnych reklamacjach i zwrotach.

8.      Podręczniki, które nie znajdą nabywcy w czasie kiermaszu, ich właściciel może przekazać do biblioteki szkolnej, by zostały wypożyczone potrzebującym uczniom.

 
9. Informacji na temat kiermaszu udziela nauczyciel bibliotekarz
.


   Kiermasz podręczników.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Jolanta Czaja.

Tradycją biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego jest organizowanie na progu roku szkolnego kiermaszu używanych podręczników. Zapraszam zatem wszystkich uczniów do skorzystania z możliwości sprzedaży lub kupna potrzebnych podręczników.Regulamin obrotu używanymi podręcznikami w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach: Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie placówki.

Czytaj więcej >>>