• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 Staże na początek karierze 2024.

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pt. "Staże na początek karierze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027
- Priorytet: FESL.06.00 – Fundusze Europejskie dla edukacji
- Działanie: FESL.06.03 – Kształcenie zawodowe.
2. Celem głównym Projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 216 absolwentów (110 kobiet, 106 mężczyzn), w tym 3 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu Powiatu Zawierciańskiego.
Wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych nastąpi poprzez poprawę jakości i efektywności realizowanego wsparcia dzięki:
- 216 uczniów/nnic uzyska uprawnienia poprzez udział w stażach;
- poprawie współpracy szkoły z otoczeniem społeczno -gospodarczym;
3. Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 września 2024 do dnia 31 grudnia 2026 roku na terenie województwa śląskiego.

Dokumenty do zapoznania się i pobrania:

Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie-Staże-na-początek-karierze --->>> 

Załącznik-1-Formularz-zgłoszeniowy-do-Projektu-dla-uczniów --->>>

Załącznik-2-Deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie --->>>

Załącznik-3-Oświadczenie-uczestnika-projektu --->>>