• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 WYCIECZKA - DAMEL 2024.

Integracja 2023


Dnia 25 stycznia 2024r. uczniowie klasy 1CB i 2CB technikum o kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego uzyskali dostępną dla nielicznej grupy uczniów i szkół możliwość spojrzenia na funkcjonujący proces produkcji nowoczesnych silników i urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w Dąbrowskiej Fabryce Maszyn i Silników Elektrycznych ,,DAMEL".
Silniki te znajdują zastosowanie w napędach podziemnych maszyn i urządzeń górniczych, oraz w przemyśle chemicznym, hutniczym, energetycznym, kolejowym, cementowniach, stoczniach. Uczniowie zapoznali się także ze składanymi niemal od podstaw nowoczesnymi przemiennikami częstotliwości, które służą jako układy regulacji częstotliwości napięcia zasilającego silniki. Przemienniki częstotliwości są układami stosowanymi także w napędach nowoczesnych elektrowozów, które spotyka się na szlakach kolejowych.
Współczesne nowoczesne napędy to głównie silniki energooszczędne, które przy zasilaniu napięciem rzędu 3000V charakteryzują się mocami rzędu 1MW. Są to maszyny o wysokiej sprawności z magnesami trwałymi, zasilane z przemienników częstotliwości sterowane częstotliwościowo, momentowo, wektorowo. W trakcie wycieczki uczniowie zobaczyli także w jaki sposób maszyny są projektowane oraz poznali produkcję części składowych silników o mocy od kilku kilowatów do mocy rzędów wielu mega.
Kierownikiem wycieczki był : mgr inż. Paweł Saczyński, a opiekę sprawował inż. Ireneusz Żołna.