• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SZKOŁA PATRIOTÓW

Email Drukuj PDF

Wojewódzki Projekt Edukacyjny Szkoła Patriotów/ Przedszkole Patriotów

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Szkoła Patriotów.

Cele projektu:

- przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,

- upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem

- systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego

- pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy

- o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,

- dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,

- współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),

- rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

 

 REGULAMIN PROJEKTU --->>>

 

 

 


W ramach projektu gościliśmy w naszej szkole Panią Beatę Kot z Biblioteki Miejskiej w Łazach, pasjonata historii lokalnej. Pani Beata przybliżyła naszym uczniom historię obozu. młodzież miała okazję usłyszeć wspomnienia mieszkańców Łaz, dowiedzieć się jak wyglądało życie mieszkańców i osób znajdujących się w obozie.

 

 

 

 

 

 


Projekt ma na celu upamiętnienie obozu procy przymusowej dla Żydów w Łazach, który istniał w latach 1941-1944. W ramach projektu odbył się spacer historyczny ulicami Łaz mający na celu zdobycie informacji od mieszkańców, jak również sonda uliczna na temat wiedzy mieszkańców o obozie. Uczennice opowiadały mieszkańcom historię obozu, rozdawały przygotowane wcześniej ulotki z krótkim rysem historycznym.