• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

SZKOŁA PATRIOTÓW

Email Drukuj PDF

Wojewódzki Projekt Edukacyjny Szkoła Patriotów/ Przedszkole Patriotów

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Szkoła Patriotów.

Cele projektu:

- przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,

- upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem

- systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego

- pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy

- o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,

- dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,

- współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),

- rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

 

 REGULAMIN PROJEKTU --->>>