• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Samorząd Uczniowski

Email Drukuj PDF

 

Na rok szkolny 2023/2024 na swych reprezentantów młodzież wybrała:Przewodnicząca Julia Domagała


Zastępca Przewodniczącej Adrian Pańczyk

II Zastępca Przewodniczącej Bartosz Marczewski

Sekretarz Nikola Rak

 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!! 

Samorząd Uczniowski

===========================


Opiekunowie SU: Agnieszka Pietrkiewicz, Agnieszka Lewandowska-Bączek

AKTUALNOŚCI >>> 

Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie Gostka.


W grupie siła, więc razem możemy zdziałać wiele dobrego,


możemy uczyć się demokracji,


realizować swoje pomysły i pracować w grupie. Każdy z nas ma


wielki potencjał, różnorodne zdolności, talenty i zainteresowania,


trzeba tylko chcieć je wykorzystać.


Corocznie, w październiku, organizujemy uroczysty apel z okazji Dnia


Komisji Edukacji Narodowej – jest to krótki humorystyczny występ


w wykonaniu naszych szkolnych 'aktorów'.


Są też kwiaty i słodkości dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.


Dziękujemy Im za cierpliwość i wyrozumiałość, którą czasem wystawiamy


na próbę, za okazywane serce, za wsparcie i trud wkładany w kształtowanie


nas na dobrych i mądrych ludzi.


W tych podziękowaniach jest jakaś nadprzyrodzona moc,


bo nadal są aktualne...


I wciąż prosimy o więcej wyrozumiałości!!!

 

Powinieneś wiedzieć, że…

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.

Jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 


 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. 

 • odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych 

 • współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły 

 • ściśle współpracuje z samorządami klasowymi 


U p r a w n i e n i a S a m o r z ą d u 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".


 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.


 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.


 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

- prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,


- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,


- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,


- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,


- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,


- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


Z a d a n i a s a m o r z ą d u

 

Przewodniczący:


 • Zna cele i zadania samorządu

 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy

 • prowadzi zebrania

 • rozdziela zadania

 • współpracuje z dyrektorem i opiekunem Samorządu

Zastępca:


 • Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego

 • pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności

 • stoi na czele ważnych komisji

 • pomaga przewodniczącemu


C e l e S a m o r z ą d u U c z n i o w s k i e g o

 

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów


 1. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.


 1. Organizowanie imprez szkolnych.


 1. Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.


 1. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.


 1. Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie).


 1. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.


 1. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.


 1. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.


 1. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.


 1. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.

 1. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.


 1. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.


 1. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły

 


 

  

Szkolne Walentynki


W szkole młodzieżowej, gdzie sfera życia uczuciowego jest bardzo ważna, taki dzień, jak Walentynki nie może przeminąć niezauważone.

 

Tym razem w przygotowania ochoczo włączyła się 'piękna' część Samorządu Uczniowskiego - dziewczęta przygotowały serca do udekorowania korytarzy szkolnych, zawiesiły balony, namalowały dekoracje na gazetkę i przygotowały kartki walentynkowe do wykorzystania w Poczcie Walentynkowej. Aby podkreślić rangę dnia przygotowały i pięknie udekorowały Kiermasz.... oczywiście Walentynkowy!


Upiekły ciasta, zakupiły słodycze i z nich przygotowały małe prezenciki.


Zadbały o gorącą czekoladę, którą kochają wszyscy.


Miłym zaskoczeniem był fakt, że już po godzinie zabrakło kartek z życzeniami i trzeba było szybko ratować sytuację i 'doprodukować' kolejne.


Wręczanie Walentynkowych kartek przyniosło wiele uśmiechów i skrywanego zadowolenia. Jak co rok... 

 


.

Tenis stołowy.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Jolanta Czaja.

Mikołajki na sportowo!!!
Podobnie jak w latach ubiegłych duch św. Mikołaja okazał się duchem sportowym. Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielem wychowania fizycznego, p. Andrzejem Czaplą, w dniu św. Mikołaja, zorganizował doroczny Mikołajkowy Turniej Sportowy. Tym razem był to Turniej Tenisa Stołowego.

Czytaj więcej >>>


 
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego wraz ze swym opiekunem, w przeddzień dnia Wszystkich Świętych, złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.


Mogiła zbiorowa znajduje się nieopodal budynku szkoły, w lesie. Pochowano w niej żołnierzy austriackich i niemieckich.

Corocznie delegacja uczniów zapala symboliczne światło upamiętniając bezimiennych zmarłych. Rodziny żołnierzy nie mogą tego zrobić.


My pamiętamy…

Fotorelacja >>> 


   Kiermasz Andrzejkowy.

W przeddzień tradycyjnych Andrzejek Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole KIERMASZ ANDRZEJKOWY. Sprzedawaliśmy ciasta upieczone przez nasze mamy, serwowaliśmy kawę. Były nawet ciasteczka z wróżbą, które własnoręcznie wykonała i upiekła Patrycja Ładoń!

Czytaj więcej >>>

   Mikołaj 2014 w szkole i ....

Mikołaj w szkole!!!

W piątek odwiedził nas Mikołaj i rozdawał nam prezenty!!! Doprawdy wielka niespodzianka! Wszedł do klasy, każdego z nas obdarował pysznym wafelkiem… Na chwilę wróciliśmy do naszego dzieciństwa, gdy Mikołaj poprzez ręce naszych rodziców ;) przekazywał dla nas prezenty.

Domyślamy się, że ten szkolny Mikołaj to również sprawka rodziców z Rady Rodziców, którzy sfinansowali słodkości, a Samorząd Uczniowski stworzył dla nas miłe przedstawienie – bo naprawdę widok kilku Mikołajów na szkolnym korytarzu w otoczeniu gromady Śnieżynek to bardzo radosny obraz...

Bardzo! I za to DZIĘKUJEMY!!!

Niemniej chcemy częściej!!!

Uczniowie Gostka.

Czytaj więcej >>>

   Dzień Dziecka.   Wprowadziła: mgr Jolanta Czaja.

 

 

"DZIECI DZIECIOM" Z inicjatywy pań Anny Kowalskiej i Jolanty Czai w Dniu Dziecka Samorząd Uczniowski wraz z przedstawicielami klas mundurowych wybraliśmy się do łazowskich przedszkoli, by umilić ten dzień naszym milusińskim czytając bajkę, przybliżyć im zasady pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zaprezentować pokaz musztry. Ponadto p. A. Kowalska, jako nauczyciel uczący fizyki, zaprezentowała " wybuchowe doświadczenia". Dla dzieci największą atrakcją była "pasta dla słonia" i "płonący stolik". Wśród chłopców emocje budziła replika broni, z którą chętnie się fotografowali. Przedszkolaki ochoczo brali udział w zajęciach musztry i prawie wzorowo wykonywali pompki. Nasza wizyta w tym wyjątkowym dniu dała dzieciom wiele radości. Dla nas największą satysfakcją były uśmiechy na twarzach dzieciaków. Ogromną niespodziankę sprawiły nam panie przedszkolanki, które w podziękowaniu przygotowały dla nas balony i lizaki. My też mogliśmy się poczuć jak maluchy :)

Natalia Wyleciał, Kasia Kucharek, Martyna Pietralik, Dominik Neska, Mateusz Pędoła.


 

   Wolontariusze działają.   Wprowadziła: mgr Jolanta Czaja.

 

 

Uczniowie z Gostka jako wolontariusze podczas Prezentacji Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łazach W sobotę, 13 czerwca 2015 r., w Łazach odbyły się Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Łazach. Jak co rok młodzież z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach uczestniczyła w tej plenerowej imprezie jako wolontariusze sprawując opiekę nad przyjeżdżającymi grupami osób niepełnosprawnych, a było ich wiele. Na apel organizatorów Prezentacji o wsparcie chętnie odpowiedzieli: Agnieszka Zamiejska, Ewa Witczak. Iwona Orman, Milena Girek, Bartek Labocha, Adrian Hajduk, Michał Nowakowski, Iwo Bargieł, Kamil Zdanowski. Ponadto do pomocy zgłosiła się koleżanka jednej z wyżej wymienionych wolontariuszek, Anna Szerenos (studentka pedagogiki). Jakże cenne jest to, że młodzi ludzie poświęcają swój wolny czas angażując się w wolontariat, chcą pomagać osobom niepełnosprawnym tudzież potrzebującym. Tym bardziej, że ta duża impreza środowiskowa odbywała się w sobotę, dniu wolnym, na dodatek był to dzień upalny, naprawdę trudno było znaleźć choć trochę cienia, by schronić się przed palącym słońcem. A Ci młodzi ludzie byli i pomagali. Wolontariusze z Gostka! Ja ze swej strony bardzo Wam dziękuję :) Opiekunka Jolanta Czaja.