• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 Poznaj Polskę - Kielce.

napęd rozjazdu

 

W dniu 25.05.2022r.uczniowie LO w ZS im .prof. Romana Gostkowskiego w Łazach uczestniczyli w wycieczce w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” . Na trasie projektu znalazły się Kielce i Chęciny. Grupa liczyła 45 osób z klas: III AP, II AL i I AP, opiekunkami były- p. Jolanta Czaja, p. Eliza Wieczorek, p. Dorota Jankiewicz i p. Beata Fronczek. Wyruszyliśmy planowo, młodzież punktualnie stawiła się na zbiórce . W dobrych humorach , choć pogodę mieliśmy w kratkę , dotarliśmy do Kielc , miasta nowoczesnego , dynamicznie rozwijającego się, które wykorzystało skok cywilizacyjny , jakim było skorzystanie ze środków unijnych. Dzięki najszybciej rozwijającym się w Polsce Targom ,Kielce stanowią od lat miejsce spotkań największych firm krajowych i zagranicznych, reprezentujących różne dziedziny gospodarki . Stolicę województwa świętokrzyskiego nazywa się często „ największym muzeum geologii pod gołym niebem”. Jedną z atrakcji turystycznych jest bez wątpienia słynny Rezerwat Kadzielnia. Usytuowany jest w centrum Kielc. Ochronie podlega najwyższa część wyniosłego skalnego cypla, tzw. Skałka Geologów o wysokości 295m n.p.m. wznosząca się pośrodku nieczynnego kamieniołomu. Ponieważ jest to urokliwe miejsce i od zawsze przyciągało rzesze turystów , podjęto decyzję o wybudowaniu Amfiteatru Kadzielnia , który może pomieścić ponad 5000 osób i stanowi miejsce największych koncertów w mieście. To właśnie z tego miejsca ruszyliśmy na zwiedzanie Kielc. Wędrując z Kadzielni do Pałacu Biskupów Krakowskich przeszliśmy przez Skwer „ Szarych Szeregów” i Park im. Stanisława Staszica . Skwer Harcerski im. „Szarych Szeregów” to plac położony w centrum miasta z placem zabaw, siecią alejek spacerowych i drogą dla rowerów. Na środku skweru znajduje się pomnik poświęcony harcerzom poległym za Ojczyznę, a wzdłuż głównej alei skweru ciągnie się Aleja Sław , którą tworzą umieszczone na granitowych postumentach popiersia znanych osób: kompozytorów, piosenkarzy, pisarzy, malarzy. Obecnie Aleja Sław liczy 46 popiersi. I tak dotarliśmy na „Wzgórze Zamkowe”. Nazwa tego terenu związana jest ze wzniesieniem w latach 1637- 1641 Pałacu Biskupów Krakowskich , który często nazywany był zamkiem. Na Wzgórzu Katedralnym mieści się Więzienie kieleckie, które zwiedzaliśmy z dużym zainteresowaniem. Powstało w latach 1826- 1828 i funkcję więzienia pełniło do lat 70-tych XX wieku. Najpierw było to więzienie rosyjskie, do czego nawiązuje pierwsza sala muzeum, pokazująca walkę siedmiu pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. Najbardziej tragicznym okresem w dziejach więzienia były lata 1939- 1956. We wrześniu 1939r. Niemcy umieścili tu punkt zborny dla polskich jeńców. W czasie II wojny światowej więziono i torturowano tutaj polskich żołnierzy. Przedstawia to druga sala oraz podziemia. Do końca okupacji przez więzienie przeszło około 16 tys. więźniów. Trzecia sala nawiązuje do czasów komunistycznych , kiedy więzienie przejął Urząd Bezpieczeństwa. Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej mieści się w części odrestaurowanego Muzeum Pamięci Narodowej. W odnowionych pomieszczeniach znajduje się w dużej mierze multimedialna ekspozycja stała, oparta na pracy kieleckich historyków . W pomieszczeniach piwnicy zachowane zostały dawne więzienne karcery. W zachodniej części muzeum znajduje się tzw. Ściana Pamięci , na której wiszą zdjęcia więźniów, którzy zginęli w czasie wojny lub komunizmu , wraz z krótkimi biografiami. W więzieniu wykonywano dwa rodzaje kary śmierci: przez powieszenie albo przez rozstrzelanie. To tutaj więziony był znany aktor Wiesław Gołas ( w czasie wojny harcerz „Szarych Szeregów”) i jego tata Teofil Gołas. W 1945 r. w nocy z 4 na 5 sierpnia odbyło się odbicie więzienia dokonane przez żołnierzy pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego”. Uwolniono wtedy 354 osoby. To była największa tego typu akcja w Polsce. Ostatnim punktem naszej wycieczki był zamek w Chęcinach. Budowę zamku rozpoczęto na przełomie XIII i XIV w. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1306 r. i dotyczy nadania przez Władysława Łokietka biskupowi Muskacie warowni wraz z jedenastoma okolicznymi wsiami. Zamek w Chęcinach pełnił istotną rolę- na zamku odbywały się zjazdy rycerskie, w 1318 r. w obawie przed Krzyżakami zdeponowano tu skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej, stąd rycerstwo polskie ruszyło pod Płowce. Za czasów panowania Kazimierza Wielkiego zamek stał się siedzibą starostów grodowych i rezydencją rodzin królewskich. Za Jagiellonów funkcje militarne i rezydencjonalne zamku rozszerzono o więzienie. W 1465 roku na zamku wybuchł pożar , a od momentu kiedy wyprowadziła się z niego królowa Bona zamek chęciński zaczął tracić swój blaski i świetność. Historia zamku jest bardzo ciekawa. W 1655 roku został splądrowany i zdewastowany przez Szwedów, po raz ostatni działa zamkowe wystrzeliły w 1787 r. na wiwat wjeżdżającego do miasta króla Stanisława Poniatowskiego. W czasie II wojny światowej zagrożeniem dla zamku była eksploatacja kamienia z Góry Zamkowej dla pozyskania budulca dróg w Generalnym Gubernatorstwie. Dopiero po wojnie następuje odbudowa zamku . Tak wyglądał ostatni punkt programu. Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, na pewno była ciekawa , edukacyjna i spędzona w miłej atmosferze.