• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wymagania edukacyjne dla LICEUM I TECHNIKUM 2020/2021.

Email Drukuj PDF


LICEUM 

 WYMAGANIA EDUKACYJNE 


WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,

WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI PROGRAMÓW NAUCZANIA 

 

 KLASA 1AL 

Język polski --->>>

Język angielski --->>>

Język angielski (KL) --->>> 

Język niemiecki --->>>

Matematyka --->>>

Fizyka --->>> 

Historia --->>>

Biologia --->>> 

Chemia --->>> 

WOS --->>>

Geografia --->>>

Plastyka --->>>

Etyka --->>> 

Edukacja dla bezpieczeństwa --->>> 

Wychowanie fizyczne (AC) --->>>

Wychowanie fizyczne (SN) --->>>

 

 KLASA 2AP  

Język polski --->>> 

Język angielski --->>>

Język niemiecki --->>> 

Matematyka --->>> 

Fizyka --->>> 

Geografia --->>>

Historia --->>> 

Biologia --->>> 

Chemia --->>> 

WOS --->>>

Etyka --->>> 

Wychowanie fizyczne --->>> 

Podstawy przedsiębiorczości --->>> 

 

 KLASA 2AG 

Język polski --->>> 

Język angielski --->>>

Język niemiecki --->>> 

Matematyka --->>> 

Historia --->>> 

Przyroda --->>> 

Elementy ratownictwa --->>> 

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 KLASA 3A  

Język polski --->>>

Język angielski --->>>

Język niemiecki --->>> 

Matematyka --->>> 

Historia 1 --->>> 

Historia 2 --->>> 

Przyroda --->>> 

Etyka --->>>

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 

 TECHNIKUM  

  WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA

POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH,

WYNIKAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI PROGRAMÓW NAUCZANIA  

 KLASA 1B

Język polski --->>>

Język niemiecki --->>>

Język angielski --->>>

Matematyka --->>>

Fizyka --->>> 

Historia --->>> 

Biologia --->>> 

Geografia --->>> 

Plastyka --->>>

Etyka --->>> 

Edukacja dla bezpieczeństwa --->>> 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym --->>> 

Maszyny i urządzenia elektryczne --->>>

Sieci zasilające i trakcje elektryczne --->>>

Podstawy ruchu kolejowego --->>> 

Infrastruktura kolejowa --->>> 

Organizacja transportu szynowego --->>> 

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 KLASA 1C

Język polski --->>> 

Język angielski --->>>

Język niemiecki --->>> 

Informatyka (2)(KS) --->>>

Język niemiecki zawodowy --->>>

Matematyka --->>> 

Fizyka --->>> 

Historia --->>>

Biologia --->>> 

Geografia --->>>

Edukacja dla bezpieczeństwa --->>> 

Plastyka --->>> 

Transport w portach i terminalach --->>>

Podstawy organizacji portów i terminali --->>> 

Podróżni w portach i terminalach --->>> 

Obsługa podróżnych --->>> 

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 KLASA 2 CDG

Język polski --->>>

Język angielski --->>>

Język angielski --->>> 

Język niemiecki --->>>

Matematyka --->>> 

Fizyka --->>> 

Geografia --->>>

Etyka --->>> 

Podstawy przedsiębiorczości --->>> 

Język niemiecki w transporcie szynowym --->>>

Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali --->>>

Podstawy organizacji portów i terminali --->>> 

Podróżni w portach i terminalach --->>>

Obsługa podróżnych w portach i terminalach --->>>

Procesy magazynowe w portach i terminalach --->>>

Transport w portach i terminalach --->>> 

Eksploatacja środków transportu --->>> 

Transport szynowy --->>>

Pracownia elektroenergetyczna --->>> 

Technika ruchu kolejowego --->>>

Działalność gospodarcza w portach i terminalach --->>>

Działalność gospodarcza w transporcie szynowym --->>> 

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 KLASA 2 CKP

Język polski --->>>

Język niemiecki --->>>

Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali --->>> 

Matematyka --->>> 

Fizyka --->>> 

Informatyka (3)(KS) --->>>

Geografia --->>>

Historia --->>>

Biologia --->>> 

Infrastruktura kolejowa --->>>

Podstawy ruchu kolejowego --->>> 

Technika ruchu kolejowego --->>> 

Podstawy organizacji portów i terminali --->>> 

Podstawy przedsiębiorczości --->>>

Transport w portach i terminalach --->>> 

Podróżni w portach i terminalach --->>> 

Obsługa podróżnych w portach i terminalach --->>> 

Kolejowe pojazdy szynowe --->>> 

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności --->>>

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 KLASA 3 CD

Język polski --->>>

Język angielski --->>> 

Język niemiecki --->>>

Język niemiecki w transporcie szynowym --->>>

Język niemiecki w eksploatacji portów i terminali --->>> 

Matematyka --->>> 

Fizyka --->>> 

Geografia --->>>

Historia i społeczeństwo --->>> 

Etyka --->>>

Transport w portach i terminalach --->>> 

Procesy magazynowe w portach i terminalach --->>> 

Eksploatacja środków transportu --->>>

Miernictwo i diagnostyka w transporcie szynowym --->>>

Montaż i utrzymanie sieci zasilających --->>>

Wychowanie fizyczne --->>> 

 

 KLASA 4CK

Język polski --->>>

Język angielski --->>> 

Język niemiecki --->>> 

Język niemiecki zawodowy --->>>

Matematyka --->>> 

Geografia --->>>

Etyka --->>> 

Historia i społeczeństwo --->>>

Wychowanie fizyczne --->>> 

Działalność usługowa kolei --->>> 

Technologia i organizacja pracy stacji --->>>

Eksploatacja handlowa kolei --->>> 

Procesy magazynowe w portach i terminalach --->>> 

 

 KLASA 4D

Język polski --->>>

Język angielski --->>> 

Język niemiecki --->>>

Matematyka --->>> 

Fizyka --->>> 

Język niemiecki w transporcie szynowym --->>> 

Eksploatacja środków transportu szynowego --->>> 

Środki transportu szynowego --->>>

Wychowanie fizyczne --->>>