• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 BARDZO WAŻNA INFORMACJA  - DZIEŃ KOBIET 2023.

Dzień Kobiet

Z OKAZJI DNIA KOBIET WSZYSCY MĘŻCZYŹNI "GOSTKA" ŻYCZĄ WSZYSTKIM KOBIETOM NA ŚWIECIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI NASZYM UCZENNICOM I PANIOM:

ZDROWIA, SZCZĘŚCIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ

ŻEBY ŻYCIE WYGLĄDAŁO JAK NAJPIĘKNIEJSZY KWIAT, ŻEBY BYŁO WYPEŁNIONE KOLORAMI JAK ŁĄKA USŁANA RÓŻNOBARWNYM KWIECIEM, JAK OBRAZ PRZYNOSZĄCY UKOJENIE I SPOKÓJ

OBCHODZENIA TEGO DNIA JAK NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ RAZY W SWOIM ŻYCIU.

Dzień Kobiet --->>> 

 

NOWE ZAGROŻENIA -  2023.

nowe narkotyki

 

W dniu 23.02.2023 r. uczniowie kl. 4ap,4cdg i 4ckp wzięli udział w prelekcji na temat: ,, Nowe narkotyki, nowe zagrożenia'', którą poprowadził funkcjonariusz policji K. Kluza oraz pani K. Domagała. Uczestnicy tej lekcji mieli okazję dowiedzieć się jakie nowe narkotyki pojawiły się na rynku oraz zobaczyć jak wyglądają niektóre z nich typu : Extasy, LSD, Haszysz, Kokaina, Amfetamina i Marihuana. Ponadto młodzież dowiedziała sie sporo o odpowiedzialności karnej osób pełnoletnich. Dziękujemy za pouczający wykład, który niesie przesłanie ,że nigdy dość przypominania o odpowiedzialności za swoje życie.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

PRELEKCJA - AGRESJA -  2023.

agresja

 

W dniu 22 lutego uczniowie klas 2a, 3al, 4ap, 2b uczestniczyli w spotkaniu z panią psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Zawierciu. Tym razem tematem prelekcji była przemoc i agresja wśród młodzieży. Uczniowie dowiedzieli się czym jest przemoc i agresja, w jaki sposób przeciwdziałać tego typu zachowaniom oraz gdzie szukać pomocy.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

TŁUSTY CZWARTEK -  2023.

Tłusty Czwartek

 

Tradycji i u Nas stało się zadość. Tłusty Czwartek świętowaliśmy obficie, dziękujemy Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej za ufundowanie pysznych pączków dla całej społeczności szkolnej..

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

WYKŁAD - LUTY 2023.

Akcja Góra Grosza

 

Nasza szkoła bierze udział w akcji Góra Grosza. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom za zaangażowanie przy zbiórce pieniędzy, zwłaszcza przy liczeniu.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

WYKŁAD - LUTY 2023.

Wykład - sąd

 

W dniu 10 lutego młodzież liceum z grupy psychologicznej uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dr    z Wyższej Szkoły Prawa i Bezpieczeństwa we Wrocławiu w ramach projektu, w którym  nasza szkoła bierze udział. Temat wykładu bardzo wpasował się we właściwy czas ,ponieważ poprzedził wizytę  uczniów w sądzie okręgowym w Zawierciu. ,, Czy świadek w sądzie kłamie? Psychologia zeznań ''- to temat omawiany na tych zajęciach. Mogliśmy dowiedzieć się jak wygląda przesłuchiwanie świadka, co wpływa na zeznanie świadków oraz jakie emocje oddziałują na procesy poznawcze, a także jakie czynniki mają wpływ na proces kształtowania się zeznań. 40 osobowa grupa uczniów z zaciekawieniem wysłuchała wykładu ,który był swego rodzaju prelekcją przed praktyczną wizytą w sądzie i uczestniczeniem w rozprawie sądowej.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ - 2023.

Dzień Kolejarza 2022

 

W dniu 3 lutego 2023r. młodzież ,,Gostka'' miała przyjemność spotkać się ze starszym szeregowym Michałem Domiczem - przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji i Legii Akademickiej w Będzinie, który przeprowadził prelekcję na temat Ochotniczych Form Służby Wojskowej. Na spotkaniu omówiono zalety wstąpienia do struktur Wojska Polskiego. Prowadzący wytłumaczył sposoby wstąpienia do wojska, jako żołnierza zawodowego oraz alternatywnego, gdyby dana osoba nie chciała stawiać się codziennie na jednostce. Rozmowa była ukierunkowana na temat opłacalności oraz możliwości łączenia pracy z pasją, jak i o dużym wachlarzu specjalizacji, które wojsko oferuje.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

PRELEKCJA DLA RODZICÓW - LUTY 2023.

Przemoc

 

W dniu 06.02.2023 r. odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły z funkcjonariuszem policji. Tym razem tematem prelekcji była przemoc w rodzinie z perspektywy ofiary i sprawcy. Prowadzący scharakteryzował pojęcie przemocy w rodzinie, przedstawił jej rodzaje oraz wskazał oddziaływania profilaktyczne w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

PRELEKCJA - LUTY 2023.

Dzień Kolejarza 2022

 

W dniu 01.02.2023 r. uczniowie klas IIa, IIIal i IIIb uczestniczyli w prelekcji na temat ,,Odpowiedzialność nieletnich w związku z demoralizacją oraz popełnieniem czynu karalnego", którą prowadził funkcjonariusz policji. Uczniowie otrzymali informacje o przewidzianych w Ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich działaniach podejmowanych w przypadku, gdy nieletni wykazuje objawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego. Ważną kwestią było omówienie właściwych postaw wobec prawa oraz odpowiedzialność za własne czyny.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

PRELEKCJA - STYCZEŃ 2023.

Dzień Kolejarza 2022

 

W dniu 30.01.2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcjach prowadzonych przez funkcjonariusza policji. W klasie II a tematem spotkania był ,,Hejt jako mowa nienawiści". Młodzież została poinformowana co to jest hejt w świetle prawa, jakie konsekwencje ponosi się za zniesławienie i znieważenie. Uczniowie mogli się też dowiedzieć, jak prawidłowo reagować w sytuacjach, gdy sami są ofiarami mowy nienawiści. Z kolei uczniowie klasy IV cdg uczestniczyli w prelekcji na temat ,,Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży". Młode osoby poznały aspekty prawne, psychologiczne i zdrowotne zachowań ryzykownych. Celem spotkania było też jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowy styl życia.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 

 PODZIĘKOWANIA WROCŁAWSKIEJ AKADEMII PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA 2023.

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego uczestniczy w projekcie edukacyjnym Wrocławskiej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. W ramach projektu wykładowcy tej uczelni, praktycy w zakresie prawa, kryminalistyki i kryminologii, cyberbezpieczeństwa, psycholodzy, ratownicy medyczni przeprowadzają wykłady dla naszej młodzieży przybliżając tematy i zagadnienia, z którymi młodzi ludzie spotykają się na co dzień. Poniżej list z podziękowaniami dla Naszej Szkoły.

List z podziękowaniami --->>> 

 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - EGZAMINY ZAWODOWE -  SESJA STYCZEŃ - LUTY 2023.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o egzaminach zawodowych i prosi o zapoznanie się z terminami, przygotowanie się, zgłoszenie się na egzamin odpowiednio wcześniej (co najmniej 30 minut przed godziną rozpoczęcia) oraz zastosowanie się do wytycznych.

Informacje o organizacji egzaminów zawodowych  - styczeń - luty  2023 --->>> 

Informacje o przyborach pomocniczych -  część pisemna  - styczeń - luty  2023 --->>> 

Informacje o przyborach pomocniczych - część praktyczna - styczeń - luty  2023 --->>>

 

ZAJĘCIA Z POLICJĄ - STYCZEŃ 2023.

Dzień Kolejarza 2022

 

W DNIU 04.01.2023 DLA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ODBYŁY SIĘ ZAJĘCIA PROWADZONE PRZEZ OFICERÓW POLICJI Z KOMENDY POWIATOWEJ W ZAWIERCIU. JEDNYM Z PUNKTÓW OMÓWIONYCH PODCZAS SPOTKANIA BYŁA DAKTYLOSKOPIA -DZIEDZINA KRYMINALISTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM UJAWNIANIEM , ZABEZPIECZANIEM I PORÓWNYWANIEM ŚLADÓW LINII PAPILARNYCH PALCÓW I DŁONI.
MŁODZIEŻ MIAŁA MOŻLIWOŚĆ ZAŁOŻENIA GOGLI SYMULUJĄCYCH STAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU, UBRANIA NA SIEBIE KAMIZELKI KULOODPORNEJ ORAZ ZAPOZNANIA SIĘ Z METODAMI POBIERANIA ODCISKÓW PALCÓW, PONADTO OMÓWIONE ZOSTAŁY RODZAJE TESTÓW WYKRYWAJĄCE NARKOTYKI W ORGANIZMIE CZŁOWIEKA.
NA STRONIE FACEBOOK POLICJA ZAWIERCIE OPUBLIKOWANO ARTYKUŁ Z TEGO WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE -PREZENTUJEMY GO PONIŻEJ. DZIĘKUJEMY BARDZO POLICJANTOM ZA ICH ZAANGAŻOWANIE I CZAS POŚWIĘCONY NA EDUKACJĘ MŁODZIEŻY Z ''GOSTKA''
PODCZAS SPOTKAŃ Z MŁODZIEŻĄ PROMOWALI POLICYJNĄ SŁUŻBĘ
Data publikacji 05.01.2023
Jak wygląda policyjna służba na co dzień? Jakie są jej piony? Czym zajmuje się technik kryminalistyki? Jak przebiega proces rekrutacji do służby? To tylko niektóre z pytań, jakie zawierciańskim policjantom zadali uczniowie z Łaz. Mundurowi przybliżyli policyjną służbę słuchaczom, zachęcając jednocześnie do wstąpienia w policyjne szeregi.
Wczoraj policjanci z zawierciańskiego Zespołu ds. Profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii spotkali się z młodzieżą w Łazach. Uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego mieli okazję nieco więcej niż podczas zwykłych prelekcji dowiedzieć się na temat policyjnej służby.
Policjanci przedstawili sprzęt, jakim na co dzień dysponują. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się służba technika kryminalistyki. Młodzież chętnie sięgnęła po narzędzia, którymi technicy ujawniają ślady. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali też o innych pionach policyjnej służby. Dla niektórych osób fascynujący był ruch drogowy, dla innych pion kryminalny. Policjanci przedstawili także, jak wygląda proces rekrutacji do Policji. Mundurowi zachęcali do wstąpienia w policyjne szeregi. Podkreślali, że jest to służba wymagająca wielu poświęceń, ale też dająca sporo satysfakcji.

Kilka zdjęć - w galerii zdjęć.

 


Strona 5 z 58