• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 Erasmus+.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.   Dodająca informację: mgr Anna Kowalska.


 Ogłoszenie.

W dniu 11.09.2018r (tj .wtorek) odbędzie się zebranie w sprawie wyjazdu do Włoch w ramach projektu Erasmus + „Technik ma pracę w Unii Europejskiej”.

Spotkanie odbędzie się w Sali nr 5 po trzeciej godzinie lekcyjnej (długa przerwa).

Obecność obowiązkowa.

Koordynator projektu: Anna Kowalska
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.   Dodające informację:  mgr Renata Chmielewska, mgr Beata Fronczek, mgr Ewa Kawałek, mgr Eliza Wieczorek.

 


1 września 2018 roku o godzinie 10.30, społeczność szkolna Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, rozpoczęła rok szkolny 2018/2019. Rok pełen wyzwań i nowych przedsięwzięć – między innymi projektu „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+ realizowanego w porozumieniu z kolejami czeskimi, projektu „Technik ma pracę w Unii Europejskiej” Erasmus + w ramach którego młodzież wyjedzie na praktyki do Włoch a także roku pięćdziesięciolecia Szkoły, na obchody którego już teraz wszystkich zapraszamy. Powitaliśmy szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych – klasę mundurową i techniczną, życząc dobrze spędzonego czasu i wykorzystania naszej oferty edukacyjnej. Życzenia powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych popłynęły do klas najstarszych. Wśród zaproszonych gości przemawiali pani Teresa Nowak – prezes Zarządu Oddziału ZNP w Łazach oraz pani ppłk Anetta Adamiec – Hylla – zastępczyni Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach. Życzenia samych sukcesów w nowym roku przesłali na ręce Dyrekcji Szkoły posłowie, senatorowie oraz burmistrz Miasta i Gminy Łazy pan Maciej Kaczyński.

Czytaj więcej >>>
 

 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.

 

  3 września br. uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach wraz z Panią Dyrektor oraz nauczycielami uczcili pamięć Poległych za Ojczyznę Żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej.
Uroczystość odbyła się przy Pomniku Ofiar Hitleryzmu i Stalinizmu w Zawierciu.

 

   Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018r.( poniedziałek)

godz. 08:30 – spotkanie z wychowawcami klas w szkole – uczniowie klas pierwszych

godz. 09:00 – uroczysta Msza Św. w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

 w Łazach  - cała społeczność szkolna

godz. 10:30 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - sala gimnastyczna

godz. 11:00 – spotkanie z wychowawcami klas w szkole – uczniowie pozostałych klas

Zapraszamy  uczniów, rodziców i nauczycieli.

 Dyrekcja szkoły


 

 Amnesty International.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Beata Fronczek


  TANER KILIÇ JEST WOLNY!
15 sierpnia Prezes Amnesty International w Turcji, bohater Maratonu Pisania Listów, Taner Kılıç został uwolniony i mógł w końcu spotkać się ze swoją rodziną. "Chciałbym podziękować wszystkim za międzynarodową solidarność, którą mi okazano. Na całym świecie - od Beninu po Norwegię - ludzie podejmowali działania w gorącym słońcu, w deszczu czy przy mrozie. Podczas pobytu w więzieniu działania te podniosły mnie na duchu i przypomniały mi o znaczeniu międzynarodowej solidarności w walce o prawa człowieka." - powiedział Taner po opuszczeniu więzienia.
Tanerowi oraz 10 innym obrońcom praw człowieka postawiono absurdalne zarzuty wspierania organizacji terrorystycznych. Od czasu próby zamachu stanu w 2016 roku tureckie władze prowadzą intensywne działania w celu uciszenia krytycznych głosów i utrudnienia pracy obrońcom i obrończyniom praw człowieka w tym kraju.
Taner Kılıç jest wolny, ale bezpodstawne zarzuty wobec niego i grupy działaczy na rzecz praw człowieka, wciąż nie zostały wycofane. Kolejna rozprawa w sprawie Tanera Kılıçia odbędzie się 7 listopada. Dlatego nie ustajemy i wzywamy tureckie władze do oddalenia zarzutów!

 

Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację:  mgr Marzena Orzoł.


Projekt „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.08.2018 – 31.08.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 81 400,00 EUR. W ramach projektu 36 uczniów naszej szkoły z kierunków technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego wyjedzie na czterotygodniowe staże do czeskich przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy podopiecznych naszej placówki.

Czytaj więcej >>>
 

Kiermasz podręczników.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację:  mgr Jolanta Czaja.

Tradycją biblioteki szkolnej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego jest organizowanie na progu roku szkolnego kiermaszu używanych podręczników. Zapraszam zatem wszystkich uczniów do skorzystania z możliwości sprzedaży lub kupna potrzebnych podręczników.
Regulamin obrotu używanymi podręcznikami w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach: zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), art. 22b szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie placówki.

Czytaj więcej >>>
 

   Podręczniki 2018/2019.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodający informację: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.

Wykaz obowiązujących podręczników do nauki poszczególnych przedmiotów we wszystkich klasach w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się w odnośniku poniżej:
 
 

 Podręczniki 

   Poprawki 2018.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski      Dodający informację: mgr Krzysztof Grabowski.

Uprzejmie informujemy o harmonogramie egzaminów poprawkowych w sierpniu dla osób zainteresowanych z poszczególnych przedmiotów nauczania.

 

Informacja o terminach egzaminów >>>


 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację:  mgr Jolanta Czaja.


W bibliotece będą nowe książki!!!
I to ile!!!
I to jakie!!!

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" to akcja, której celem jest rozpowszechnianie czytelnictwa i zachęcanie uczniów do częstszego sięgania po książki.
  Nasza szkoła w 2018 r. zakwalifikowała się do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 3. zakresie „Rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,  w tym zakup nowości wydawniczych”. Zespół Szkół im prof. Romana Gostkowskiego w Łazach uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 15.000 zł. na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych!!!

 

Czytaj więcej >>>
 

Zakończenie 2017/2018.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację:  mgr Marzena Orzoł.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w
Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego
w Łazach
22 czerwca br. w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość swoją obecnością uświetniła wizyta Pani Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz odśpiewania hymnu państwowego.
Apel, w części oficjalnej rozpoczęła Pani Marzena Orzoł dyrektor szkoły, która rozpoczęła swoje wystąpienie od słów Jana Pawła II „Do Was, Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych — a z kolei wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil, dorośli przede wszystkim są odpowiedzialni. Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością”.

Czytaj więcej >>>
 

Akcja wolontariacka.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodające informację:  mgr Agnieszka Pietrkiewicz, Agnieszka Więckowska-Szkarłat.

Wolontariuszki z naszej szkoły wzięły udział w projekcie zorganizowanym przez Fundację z Pomysłem wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach oraz lokalnymi partnerami. Realizowany projekt dotyczył profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie – akcja pt.: „ W DZIEŃ I W NOCY BEZ PRZEMOCY”.
W ramach akcji wystąpiła Antyprzemocowa Grupa Teatralna ART. 207 ze spektaklem „Gdzie Ona jest?”. Po spektaklu przedstawiciele Fundacji z Pomysłem przeprowadzili prezentację dot. mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie.

Czytaj więcej >>>
 

Konferencja w Sosnowcu.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację:  mgr Marzena Orzoł.


14 czerwca br. w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu odbyła się konferencja zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu „Razem na rynek pracy. SZKOŁA- SAMORZĄD – PRACODAWCA”.
Celem konferencji było omówienie zmian w szkolnictwie zawodowym od 2019 r. oraz dokonanie analizy kształcenia zawodowego w szkołach na terenie Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu. Tematy te zostały zaprezentowane przez Pana Zbigniewa Zalasa członka Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz przez Panią Elżbietę Włodarczyk St. Wiz. Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu.

Czytaj więcej >>>
 


Strona 9 z 47