Dokumenty szkolne

Drukuj

 

Procedury skreślenia z listy uczniów

Procedura dopuszczenia programu nauczania w szkole

Procedury organizacji wycieczek

Oświadczenie kierownika wycieczki

Procedury awansu nauczycieli

Regulamin usprawiedliwiania

Zmiany w regulaminie usprawiedliwiania 

Koncepcja pracy Szkoły

Regulamin klas mundurowych

Statut

Wewnątrzszkolny system oceniania

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2017/2018

Program wychowawczo-profilaktyczny