• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Sprzątanie Świata 2014

Akcja „Sprzątanie świata –Polska 2014” w Gostku

Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata - Polska 2014". Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. W dniu 29 września 2014 roku na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej wyznaczeni nauczyciele wraz z uczniami uzbrojeni w rękawice i worki na śmieci ruszyli w teren. Obszar objęty sprzątaniem to ulice: Bory, Ogrodowa, Leśna, Kolejowa, Skatepark, teren cmentarza żołnierzy niemieckich. W porozumieniu z leśniczym p Piotrem Szydło dwie klasy sprzątały wyznaczony obszar lasu. Urząd Miasta i Gminy zobowiązał się do wywozu zebranych odpadów. Akcja została zorganizowana przez panie: mgr Elizę Wieczorek i mgr Agnieszkę Rejewską 

Wszystkim uczniom i nauczycielom, panu leśniczemu oraz pracownikom UMiG którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!

1
1
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
2
2
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
3
3
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
4
4
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
5
5
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
6
6
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
7
7
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
8
8
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
9
9
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
10
10
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
11
11
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
12
12
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
13
13
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
14
14
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
15
15
Szczegóły obrazu Pobierz obraz
16
16
Szczegóły obrazu Pobierz obraz

 

 

 

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA