• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

HARMONOGRAM I INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW ZAWODOWYCH - WAŻNE.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o terminach egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2019/2020:

Zdający egzamin zawodowy powinien zgłosić się w szkole na 60 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH--->>>

Wykaz przyborów na egzamin --->>>

Wytyczne --->>>

Podejrzenie zakażenia --->>>

Koronawirus jak zapobiegać infolinia --->>>

Info - telefony --->>>

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́, oraz może mieć́ kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory podane w wykazie wyżej.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  CKE --->>>