• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Email Drukuj PDF

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.


 Nauka w technikum po szkole podstawowej trawa 5 lat. Dla najlepszych uczniów zapewniamy stypendia z PKP PLK.

     PLAKAT O KIERUNKU --->>>

     Zestawienie informacji o kierunku --->>>

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

 Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: automatyk sterowania ruchem kolejowym, dyżurny(a) ruchu, nastawniczy(a), dyspozytor(ka) automatyki. Będziesz mógł( mogła) kontynuować naukę na studiach na wydziale transportu, logistyki, także na kierunku sterowanie ruchem kolejowym, obsługiwać i utrzymywać urządzenia sterownia ruchem kolejowym.


Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. na terenie całego kraju, w spółkach kolejowych przewozowych i zajmujących się infrastrukturą kolejową działających w naszym regionie i na terenie całego kraju, w firmach produkcyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym np. Bombardier.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania, diagnozowania, remontowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym; 2) montowania i eksploatowania urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych; 3) montowania i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej; 4) budowania i eksploatowania urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym; 5) prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

 

    Film 1 o zawodzie --->>>


Po ukończeniu szkoły możesz pracować jako: automatyk sterowania ruchem kolejowym, dyżurny(a) ruchu, nastawniczy(a), dyspozytor(ka) automatyki. Będziesz mógł( mogła) kontynuować naukę na studiach na wydziale transportu, logistyki, także na kierunku sterowanie ruchem kolejowym.

    Film 2 o zawodzie --->>>   Film 3 o zawodzie --->>>

Rynek pracy potrzebuje specjalistów na kolei!
Zapraszamy!