• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

CMC Zawiercie.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.   Dodająca informację:  mgr Marzena Orzoł.

 


Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, Marzena Orzoł, zawarła porozumienie dotyczące kształcenia dualnego z Prezesem Huty CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu, Panem Jerzym Koziczem.
Podpisanie porozumienia miało miejsce w siedzibie Huty CMC Poland w Zawierciu, w dniu 11 września 2018r.
Głównym celem porozumienia jest współpraca w zakresie przygotowania wykwalifikowanego personelu technicznego w zawodach: technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. Dzięki porozumieniu, uczniowie klas patronackich będą odbywać zajęcia w Hucie CMC Poland z zakresu kształcenia zawodowego na zasadach kształcenia dualnego, czyli będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, odbywać praktyki zawodowe oraz będą korzystać z programu stypendialnego, na podobnych zasadach , jak w Spółkach PKP.
Przy podpisaniu porozumienia była obecna Pani Barbara Kaleta – dyrektor personalny Huty CMC Poland. Starostwo Powiatowe w Zawierciu reprezentowała Pani Maria Milejska – członek zarządu powiatu zawierciańskiego oraz Pani Krystyna Wiącek – Naczelnik Wydziału Edukacji powiatu zawierciańskiego.

Czytaj więcej >>>