• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 PKP CARGO LOGISTICS Jaworzno 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodający informację: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.

 

  W dniach 30 listopada 2017, 7 grudnia 2017, 14 grudnia 2017 uczniowie z klasy 4CD technik elektroenergetyk transportu szynowego w ramach szkolenia praktycznego z przedmmiotów zawodowych uczestniczyli w zajęciach w PKP CARGO LOGISTICS w Jaworznie w Sekcji Utrzymanai i Napraw Taboru, Sekcji Eksploatacji Taboru Trakcyjnego, gdzie mieli okazję zobaczyć:
naprawę urządzeń czuwakowych i shp,
naprawę rejestratorów,
stanowisko szkoleniowe obwodu głównego lokomotywy ET22,
stanowisko szkoleniowe obwodu głównego lokomotywy ET41,
warsztat naprawy styczników,
podwozie i nadwozie pojazdów trakcyjnych,
kabiny maszynisty lokomotyw spalinowych i elektrycznych,
dokumentację eksploatacji pojazdów trakcyjnych,
części i zespoły pojazdów trakcyjnych,
wyposażenie jednostki potrzebne do napraw,
urzadzenia układu pneumatycznego i hydrauliczne,
pojazdy do rewizji i utrzymania sieci trakcyjnej,
organizację utrzymania pojazdów kolejowych.
Organizator - Krzysztof Sapkowski

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA