• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zebrania z rodzicami 2018/2019

Email Drukuj PDF

Zebrania z rodzicami harmonogram
w roku szkolnym 2018/2019

14 września 2018 r.

Rodzice uczniów klas 1:
16:30 – spotkanie delegatów Rady Rodziców z  dyrektorem szkoły ( sala nr 5).
17.00 - spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego. Prezentacja wychowawców klas. Informacje na temat nauki religii i WDŻ. Spotkanie z pedagogiem szkolnym. Następnie spotkanie z wychowawcami (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Wybór delegatów na posiedzenie RR. (Sala 105).
Rodzice uczniów  pozostałych klas, z wyjątkiem klas maturalnych:
17:00 - spotkanie z wychowawcami rozpoczynające rok szkolny.
 

20 września 2018 r.

Rodzice uczniów klas maturalnych:
17:30- - spotkanie z Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, spotkanie z wychowawcami (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Prezentacja „Matura 2019”. (Sala 105).
 

18 października 2018 r.

17.00 – spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym ( rodzice uczniów klas maturalnych).
17.30 - spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym ( rodzice uczniów klas pierwszych).
18.00 - spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym ( rodzice uczniów pozostałych klas).
 

22 listopada 2018 r.

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

24 stycznia 2019 r.

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów za I semestr
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.
17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

21 marca 2019 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas maturalnych.
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas maturalnych.
17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

16 maja 2019 r.

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I , II i III ( technikum).
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.
17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami