• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zebrania z rodzicami 2017/2018

Email Drukuj PDF

12 września 2017 r.(wtorek)

Rodzice uczniów klas 1:

16:30 – spotkanie delegatów Rady Rodziców z  dyrektorem szkoły

( sala nr 5).

17.00 - spotkanie z Dyrekcją Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego. Prezentacja wychowawców klas. Informacje na temat nauki religii i WDŻ. Spotkanie z pedagogiem szkolnym. Następnie spotkanie z wychowawcami (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Wybór delegatów na posiedzenie RR.

(Sala 105).

Rodzice uczniów  pozostałych klas, za wyjątkiem klas maturalnych:

17:00 - spotkanie z wychowawcami rozpoczynające rok szkolny.

 

14 września 2017 r.(środa)

Rodzice uczniów klas maturalnych:

17:30- - spotkanie z Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym, spotkanie z wychowawcami (przekazanie informacji o warunkach i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania). Prezentacja „Matura 2018”. (Sala 105).

 

26 października 2017 r. (czwartek)

17.00 – spotkanie rodziców z pedagogiem na sali gimnastycznej

17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

Do 17 listopada

Do 20 listopada 2017r.

Poinformowanie uczniów klas maturalnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

Wychowawcy klas maturalnych informują rodziców o zagrożeniach pisemnie.

21 grudnia 2017 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

25 stycznia 2018 r. (czwartek)- konsultacje

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas, podsumowanie osiągnięć uczniów

za I semestr
informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

22 marca 2018 r. (czwartek)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów wszystkich klas,
informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi dla rodziców klas maturalnych.

17:30 -konsultacje z nauczycielami uczącymi w danej klasie

17 maja 2018 r. (środa)

17:00 - zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas I , II i III.
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi.

17:30 19.00 konsultacje z nauczycielami

 

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA