• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zespoły szkolne

Email Drukuj PDF

 


Zespół ds. analizy wyników matur

Beata Fronczek

Dorota Jankiewicz

Marta Szatan

Anna Koścień – Kijanka

Katarzyna Dziuba


Zespół ds. analizy egzaminów zawodowych

Monika Małysa

Paweł Saczyński

Maria Domagała

Krzysztof Sapkowski

Piotr Cichy

Edyta Janowska- Bucka


Zespół ds. zmian statutu

Agnieszka Rejewska

Jolanta Czaja

Anna Kowalska

Renata Chmielewska

Ewa Kawałek


Zespół ds. zmian WZO

Dorota Jankiewicz

Beata Fronczek

Edyta Zmarzlik - Cisowska

Katarzyna Dziuba


Zespół ds. protokołów

Jolanta Czaja

Ewa Kawałek

Agnieszka Rejewska


BIP

 Krzysztof Sapkowski

Piotr Cichy


Zespół profilaktyki

Ewa Kumor-Rudy

Agnieszka Rejewska

Magdalena Fidyk

Agnieszka Pietrkiewicz


Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

Agnieszka Rejewska

Agnieszka Pietrkiewicz

Agnieszka Więckowska – Szkarłat

Eliza Wieczorek


Zespól ds. analizy realizacji podstawy programowej

Maria Domagała

Anna Koścień – Kijanka

Paweł Saczyński

Anna Kowalska

Krzysztof Grabowski


Zespół ds. regulaminu klas mundurowych

Adam Białas

Sylwester Nowak

Andrzej Czapla

wychowawcy klas mundurowych


Zespół ds. wymiany młodzieży w ramach Erasmus+

Ewa Kumor-Rudy

 Agnieszka Więckowska - Szkarłat

Marzena Orzoł

Edyta Janowska - Bucka


Lider WDN

Anna Kowalska

Renata Chmielewska

Andrzej Czapla


Zespół ds. zmian w koncepcji pracy szkoły

Anna Kowalska

Maria Domagała

 Monika Małysa

Eliza Wieczorek


GIODO

Anna Koścień -Kijanka

Paweł Saczyński

Piotr Cichy

 

Szkolny radiowęzeł

Piotr Cichy


Szkolny Inspektor Pracy

Maria Domagała


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Paweł Saczyński


Strona www

Krzysztof Sapkowski

Piotr Cichy


Samorząd uczniowski

Jolata Czaja

Agnieszka Rejewska


Wolontariat

Agnieszka Pietrkiewicz

Agnieszka Więckowska - Szkarłat


Zespół ds.kontroli zarządczej

Beata Fronczek

Ewa Kawałek

 Andrzej Czapla


Zespół ds. Programu stypendialnego PKP – PLK

Maria Domagała

Wychowawcy klas o profilu kolejowym.


Szkolne koło Caritas

Ks. Janusz Kania


Zespół ds. Promocji szkoły

Marzena Orzoł

Monika Małysa

Maria Domagała

Paweł Saczyński

Krzysztof Grabowski

Marta Szatan

Renata Chmielewska

Krzysztof Sapkowski

Edyta Janowska – Bucka


Zespół ds. poszukiwania partnera w ramach eTwinning

Alina Miszczyk

Renata Chmielewska

Edyta Zmarzlik – Cisek

Agnieszka Więckowska – Szkarłat


Organizacja obozów dla klas mundurowych

Sylwester Nowak

Andrzej Czapla


 

Współpraca z Powiatową Komendą Straży Pożarnej oraz OSP Ciągowice

Andrzej Czapla


Współpraca z parkiem wodnym „Jura”. Promocja zajęć na basenie.

Monika Małysa

Sylwester Nowak

Andrzej Czapla


Kronika szkolna

Ewa Kumor- Rudy

 Dorota Jankiewicz


Zespół ds. rocznicy uroczystych obchodów 50 - lecia szkoły

Renata Chmielewska

Jolanta Czaja

Maria Domagała

Beata Fronczek

Ewa Kawałek

 Monika Małysa

Andrzej Czapla

Edyta Janowska - Bucka

 

 

 

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA