• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
 
 

Od 1 września 2016r. obowiązuje nowy regulamin dotyczący stypendiów z PKP- PLK dla uczniów klas kolejowych.


Próg przyznawania stypendium:

  • średnia ogólna 3,8

  • średnia z przedmiotów kolejowych 3,5

  • zachowanie – minimum poprawneWysokość stypendium – kwoty miesięcznie:

1 klasa – 0 zł

2 klasa - 250 zł

3 klasa – 350 zł

4 klasa – 450 zł


Bonus 500 zł ( jednorazowa wypłata za ukończenie roku szkolnego ze średnią z przedmiotów zawodowych na poziomie 4,0).


Konieczność wykonania badań lekarskich w 1 klasie.


Stypendia będą wypłacane od 2 klasy ( dotyczy uczniów , którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2016/2017).


Konieczność podjęcia pracy w PKP PLK i odpracowania czasu pobierania stypendium, nie dłużej niż 2 lata.