• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

   Przysięga i ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach !

 

 

 

W piątek 7 listopada 2014 roku , oficjalnie w szeregi społeczności uczniowskiej naszej szkoły wstąpili uczniowie klas pierwszych . Na wierność ideałom, po odśpiewaniu Roty przysięgali uczniowie klasy mundurowej a postępowanie w duchu tolerancji i humanizmu ślubowali uczniowie klasy technicznej o specjalności porty i terminale oraz specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Pani dyrektor mgr Marzena Orzoł witała uczniów, ich rodziców i opiekunów, podkreślając zadania szkoły realizowane w celu wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz wyraziła słowa podziękowania dla oficjalnych gości przybyłych na uroczystość. Wśród gości witaliśmy pana ppłk Wacława Wójcika starszego wizytatora do spraw obronnych Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, pana Rafała Porca wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego, panią Krystynę Koczur radną Powiatu Zawierciańskiego, panią Bożenę Miklas kierownika Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Łazy, pana kapitana Jacka Łukasika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, pana inspektora Grzegorza Muchę z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pana Tadeusza Klimasa żołnierza AK, pana Włodzimierza Gorzelaka prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej w Zawierciu, pana Wawrzyńca Grzegórzko drużynowego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, pana Janusza Kmiecika dyrektora przedsiębiorstwa Dolomit - Kopalnia Ząbkowice, pana Jacka Karniewskiego z zespołu prasowego PLK, pana Pawła Abuckiego z Centrum Inicjatyw w Zawierciu, pana Jacka Panka wiceprezesa zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, panią Krystynę Męcik prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, pana Grzegorza Piłkę dyrektora Domu Kultury w Łazach. Gościliśmy również Dyrekcje Gimnazjów Miasta i Gminy Łazy. Pani dyrektor odczytała list senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Meresa skierowany do całej społeczności szkolnej, krótkie przemówienia wygłosili również pan wizytator ppłk Wacław Wójcik i pan wicestarosta Rafał Porc. Za dotychczasową współpracę podziękował pan Włodzimierz Gorzelak a nagrody dla uczestników rajdu Dekielka wręczył pan kapitan Jacek Łukasik.

Uroczystość poprzedziła o kilka dni rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zebrani wysłuchali więc poezji o tematyce niepodległościowej i patriotycznej w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. Całość koordynowały: pani mgr Monika Małysa, pani mgr Maria Domagała oraz pani mgr Renata Chmielewska.

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA