• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Technik eksploatacji portów i terminali

Email Drukuj PDF

Technik eksploatacji portów i terminali.

Rozszerzenia: geografia, język obcy. Nauka trwa 4 lata. Kończy się zdaniem egzaminu zawodowego oraz egzaminem maturalnym.

  

Po ukończeniu szkoły zatrudnienie: w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych, żeglugi śródlądowej, w centrach magazynowych i logistycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Jest to EUROZAWÓD. Naukę możesz kontynuować na studiach wyższych m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki „mundurowe”, logistyka, spedycja.

 

  Dodatkowo zapewniamy:

- Dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz maturalnych;

- Współpracę z Portem Lotniczym Katowice Airport;

- dla najlepszych stypendia Prezesa Rady Ministrów;

- współpracę ze Śląskim Centrum Logistyki w Katowicach;

- współpracę z Portem Morskim w Gdyni;

- stałą współpracę z Urzędem Transportu Kolejowego w Katowicach;

- możliwość uczestniczenia w kursach dających kwalifikacje zawodowe;

- atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i zawodowe;

- praktyki w renomowanych firmach: Port Lotniczy Katowice- Airport, PKP PLK , PKP Cargo.

Dzięki swojej kameralności zapewniamy każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa!

  

  Dodatkowo oferujemy:

- stałe zajęcia na basenie w Parku Wodnym Jura w Łazach;

- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;

- przygotowanie do konkursów i olimpiad;

- zajęcia na ściance wspinaczkowej;

- obozy narciarskie;

- rajdy, biwaki, wycieczki klasowe;

- wolontariat - kurs tańca Hip – hop;

- pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz radiowęźle szkolnym;

- szkolenie z łucznictwa;

- pracę na rzecz PCK;

- stałą współpracę z uczelniami wyższymi.

 

Zapraszamy!

 


 

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA