• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gostek w Europie - Włochy.

Email Drukuj PDF

Ruszamy z kolejnym projektem Erasmus+

 

 Plakat pełnowymiarowy --->>>

 


 Rozpoczynamy rekrutację do projektu

"GOSTEK W EUROPIE"

skierowanego do uczniów z naszego technikum,

łącznie 45 osób 

Projekt realizowany będzie podczas trzech  mobilności.

Wstępny termin pierwszej mobilności to: 13.09.2021r.

Miejsce stażu: Włochy

Instytucją przyjmującą jest firma Mobitaly z Włoch.

W ramach projektu zapewniamy:

  • atrakcyjne staże we włoskich przedsiębiorstwach
  • transport, ubezpieczenie
  • noclegi
  • pełne wyżywienie ,całodobową opiekę
  • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym atrakcyjne wycieczki
  • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne oraz szkolenie BHP przed wyjazdem

 
Formularz zgłoszeniowy można pobrać w szkole w siedzibie projektu Erasmus+. Wypełniony formularz należy złożyć do Pani Anny Kowalskiej koordynatora projektu do dnia 19.04.2021 r.
Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie, u koordynatora projektu i na stronie internetowej szkoły.  
Zachęcamy do udziału!!! 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 


                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                    
 

OGŁASZAMY NABÓR DO PIERWSZEJ MOBILNOŚCI

 

DNIA: 13.04.2021  roku rozpoczynamy rekrutację do pierwszego wyjazdu na 4 tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch

w ramach projektu: Gostek w Europie

(2020-1-PL01-KA102-079190)

Proszę zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie, który jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej naszej szkoły W ZAKŁADCE:

 

PROJEKTY ERASMUS+

 

Termin zgłoszeń upływa 19.04.2021 roku

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kierować się do Szkolnego Koordynatora Projektu,

Pani Anny Kowalskiej.

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ERASMUS+ --->>> 

   


 

STRESZCZENIE WNIOSKU

W terminie 31.12.2020 roku – 29.09.2022 roku w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 w konkursie 2020, w sektorze „Kształcenie i Szkolenia Zawodowe” w ramach Akcji 1: „Mobilność Edukacyjna”  będzie realizowany projekt: „Gostek w Europie”, nr: 2020-1-PL01-KA102-079190.

Projekt ten będzie w 100% finansowany ze środków unijnych programu Erasmus+ i dofinansowanie wyniesie: 122 763,00 EUR

Uczestnikami projektu będzie 45 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach:

- technik eksploatacji portów i terminali,

- technik elektroenergetyk transportu szynowego,

- technik transportu kolejowego.

Uczniowie odbędą 4 tygodniową praktykę zawodową we włoskich przedsiębiorstwach.

Instytucją przyjmującą jest firma Universal Mobitaly z Włoch.

Firma zapewni uczestnikom noclegi w apartamentach, pełne wyżywienie, całodobową opiekę; zorganizuje praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach i będzie odpowiedzialna za ich mentoring zgodnie z ustalonym wcześniej programem praktyk; zapewni bogaty program kulturowy obejmujący zapoznanie z historią, kulturą i obyczajami kraju goszczącego. W ramach programu zostaną zorganizowane także wycieczki krajoznawcze, które pozwolą naszym uczniom lepiej poznać Włochy.

Przed wyjazdem każdej grupy uczniowie zostaną przygotowani do mobilności, uczestnicząc w następujących formach wsparcia:

- kurs j. angielskiego w szkole (podstawowa komunikacja + język branżowy);

- przygotowanie kulturowe z elementami wiedzy o UE (zapoznanie się z kulturą i obyczajami Włoch, strukturą UE i europejskim rynkiem pracy);

- przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (radzenie sobie z rozłąką, stresem, ograniczenie ryzyka, wielokulturowość);

- szkolenie BHP (zapoznanie uczniów z zasadami BHP w miejscu pracy).

CELE PROJEKTU:

1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole i wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Podniesienie jakości nauczania języka angielskiego zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli.

3. Promowanie nauki j. obcych, zachowań proeuropejskich i proekologicznych.

4. Zapoznanie się ze strukturą UE, wspólnymi wartościami, z zasadami działania europejskiego rynku pracy w celu przygotowania ucznia także do pracy za granicą.

5. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli (szczególnie kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych, metodycznych, IT i zarządzania projektami unijnymi).

6. Ciągłe motywowanie kadry do podnoszenia kompetencji zawodowych oraz uczniów do nauki: rozwoju osobistego i zawodowego.

7. Zwiększenie innowacyjności placówki i zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi na europejskim rynku pracy, unowocześnienie bazy szkoły.

8. Wzrost konkurencyjności placówki na rynku lokalnym.

9. Poprawa współpracy ze środowiskiem lokalnym (rodzice, władze lokalne, sponsorzy, firmy patronackie).

10. Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły.

Bardzo ważnym elementem realizacji projektu będzie wręczenie uczniom następujących zaświadczeń i certyfikatów:

a) Europass Mobility,

b) certyfikat z odbycia mobilności,

c) certyfikat potwierdzający uczestnictwo w praktykach zawodowych obejmujący czas trwania praktyki oraz nazwę zakładu pracy, przygotowany przez organizację przyjmującą i podpisany przez pracodawcę,

d) Europass CV i Paszport Językowy Europass,

e) certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w kursie j. angielskiego, w przygotowaniu kulturowym z elementami wiedzy o UE, przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym oraz w przygotowaniu BHP odbytym w szkole przed wyjazdem.

Ewaluacja projektu będzie prowadzona na każdym etapie wniosku (wstępna, bieżąca i końcowa) i na wielu poziomach, jej wyniki posłużą do ulepszenia kolejnych mobilności i realizacji następnych projektów w przyszłości. Projekt i jego rezultaty będą na bieżąco upowszechniane wieloma kanałami informacyjnymi: strony internetowe szkoły, miasta i partnera, zaprzyjaźnione instytucje, uroczystości szkolne, Dni Otwarte Szkoły, gazeta lokalna, ulotki, plakaty, rozmowy z władzami lokalnymi i oświatowymi, z przedsiębiorcami, liczne portale internetowe.