• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady rekrutacji

Email Drukuj PDF

 

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego 42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a

Tel. 032/ 67 - 29 – 321        E-mail:         Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO

W ŁAZACH

 ROK SZKOLNY 2018/2019

Wybór Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w procesie rekrutacji elektronicznej na pierwszym miejscu w preferencjach na stronie www.slaskie.edu.com.pl

 

REGULAMIN REKRUTACJI

   


7.      Terminarz rekrutacji:

1/ Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru.

2/ Od 22 czerwca – 26 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 – dostarczenie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3/ Do 5 lipca 2018 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum i technikum.

4/ 6 lipca 2018 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

5/ 6 lipca 2018 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum. Badania dla kierunków kolejowych obywają się w terminie uzgodnionym z Kolejową Medycyna Pracy w Katowicach.

6/ Od 06 lipca do 12 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły  i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji).

7/ 13 lipca 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

8.       Wymagane dokumenty:

§  kwestionariusz osobowy : Liceum Ogólnokształcące,   technikum (pobierz klikając na właściwy link)

§  podanie (napisane według wzorca, który jest do pobrania na stronie internetowej systemu rejestracji kandydatów)

§  świadectwo ukończenia gimnazjum

§  zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

§   karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu we wrześniu)

§  2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu)

§  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w technikum ( należy dostarczyć po badaniach lekarskich)

§  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

       Dodatkowe dokumenty:

a)      oświadczenie – wielodzietność 

( pobierz)

b)     oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 

( pobierz)

 

UWAGA! Dokumenty należy złożyć w przezroczystej koszulce w sekretariacie szkoły. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w podanym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.   

 Dyrektor szkoły

mgr Marzena Orzoł