• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady rekrutacji

 

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego 42-450 Łazy ul. Fabryczna 1a

Tel. 032/ 67 - 29 – 321        E-mail:        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w zespole szkół im. prof. romana gostkowskiego w łazach

 Rok szkolny 2017/2018

Wybór Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w procesie rekrutacji elektronicznej na pierwszym miejscu w preferencjach na stronie www.slaskie.edu.com.pl

 

REGULAMIN REKRUTACJI

   

Obowiązujące terminy:

7.      Terminarz rekrutacji:

l.p.

Nazwa etapu – czynności

 

Termin

1.

Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.

Logujesz się do systemu i elektronicznie wybierasz Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

https://slaskie.edu.com.pl/Kandydat

po rejestracji drukujesz wygenerowany dokument i przynosisz go do naszej szkoły

 

 

Od 19 maja 2017

do 19 czerwca 2017

2.

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dostarczasz do sekretariatu Zespółu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach potwierdzone kopie oznaczone numerem 1, świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz wydrukowany (podpisany przez rodziców) wniosek do dyrektora.

 

od  23 czerwca 2017 r. 
 do 27 czerwca 2017 r.

do godz. 15.00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 6 lipca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

7   lipca 2017 r.

godz. 10.00

 

5.

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych – odbierasz skierowanie.

 

7  lipca 2017 r.

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.  W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza wymagane dokumenty – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Dodatkowo dostarczasz:

    1. kartę medyczną ( zdrowia)
    2. 3 podpisane na odwrocie zdjęcia

 

 

 

 

 

 

od 7 lipca 2017 r.
do 13 lipca 2017 r.

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

14 lipca 2017 r.

8.

Postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc w oddziałach w terminach określonych
 w Postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty
 nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

 

PAMIĘTAJ!

 

Kandydat zakwalifikowany do szkoły ma obowiązek dostarczyć do szkoły:

 

1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum.

2. Oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych – dotyczy technikum.

4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. Trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia i adresem zamieszkania).

 6. Kartę zdrowia.

 

Dyrektor szkoły

mgr Marzena Orzoł 

 

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016