• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

   Przysięga i ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach !

 

 

 

W piątek 7 listopada 2014 roku , oficjalnie w szeregi społeczności uczniowskiej naszej szkoły wstąpili uczniowie klas pierwszych . Na wierność ideałom, po odśpiewaniu Roty przysięgali uczniowie klasy mundurowej a postępowanie w duchu tolerancji i humanizmu ślubowali uczniowie klasy technicznej o specjalności porty i terminale oraz specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Pani dyrektor mgr Marzena Orzoł witała uczniów, ich rodziców i opiekunów, podkreślając zadania szkoły realizowane w celu wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz wyraziła słowa podziękowania dla oficjalnych gości przybyłych na uroczystość. Wśród gości witaliśmy pana ppłk Wacława Wójcika starszego wizytatora do spraw obronnych Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, pana Rafała Porca wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego, panią Krystynę Koczur radną Powiatu Zawierciańskiego, panią Bożenę Miklas kierownika Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Łazy, pana kapitana Jacka Łukasika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, pana inspektora Grzegorza Muchę z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pana Tadeusza Klimasa żołnierza AK, pana Włodzimierza Gorzelaka prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej w Zawierciu, pana Wawrzyńca Grzegórzko drużynowego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, pana Janusza Kmiecika dyrektora przedsiębiorstwa Dolomit - Kopalnia Ząbkowice, pana Jacka Karniewskiego z zespołu prasowego PLK, pana Pawła Abuckiego z Centrum Inicjatyw w Zawierciu, pana Jacka Panka wiceprezesa zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, panią Krystynę Męcik prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, pana Grzegorza Piłkę dyrektora Domu Kultury w Łazach. Gościliśmy również Dyrekcje Gimnazjów Miasta i Gminy Łazy. Pani dyrektor odczytała list senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Meresa skierowany do całej społeczności szkolnej, krótkie przemówienia wygłosili również pan wizytator ppłk Wacław Wójcik i pan wicestarosta Rafał Porc. Za dotychczasową współpracę podziękował pan Włodzimierz Gorzelak a nagrody dla uczestników rajdu Dekielka wręczył pan kapitan Jacek Łukasik.

Uroczystość poprzedziła o kilka dni rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zebrani wysłuchali więc poezji o tematyce niepodległościowej i patriotycznej w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. Całość koordynowały: pani mgr Monika Małysa, pani mgr Maria Domagała oraz pani mgr Renata Chmielewska.

 

   ORGANIZACJA "STRZELEC"

W miesiącu listopadzie Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach rozpoczął współpracę ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno Wychowawczą. Kadra instruktorska Jednostki Strzeleckiej 2037 Sosnowiec będzie prowadzić zajęcia specjalistyczne w klasach o profilu mundurowym. Działalność „Strzelca” jest wpisana jest w program współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej ze społeczeństwem, natomiast Stowarzyszenie organizacyjnie posiada patronat Ministra Obrony i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na terenie Województwa Śląskiego działalność „Strzelca” jest od wielu lat popierana przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (pismo nr. OB – WW.4249/7/08 z dnia 23 października 2008 roku).

ZS Strzelec OSW jest kontynuatorem ideowym przedwojennego Związku Strzeleckiego podstawowym jego celem „Strzelca” jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, poczucia służby i obowiązku względem kraju i społeczeństwa. W trakcie zajęć Strzelcy zdobywają wiedzę z zakresu, topografii, pomocy przed lekarskiej i wielu innych rzeczy miedzy innymi przetrwania w trudnych warunkach tzw. survivalu. Także uczą się współpracy wewnątrz drużyny i koleżeństwa, zdobywają nowe umiejętności i podnoszą swoją sprawność fizyczną, ponadto uzyskać mogą wiedzę i umiejętności przydatne w postępowaniach kwalifikacyjnych do wojska, policji i innych formacji umundurowanych.

 

 

Wycieczka na lotnisko.

W dniu 4 listopada 2014 r. klasa 1 CD oraz słuchacze Szkoły Policealnej pod przewodnictwem mgr inż. Marii Domagały wraz z opiekunami mgr Moniką Małysa i mgr inż. Krzysztofem Sapkowskim zapoznali się z infrastrukturą i pracą lotniska Katowice w Pyrzowicach. Być i zobaczyć na własne oczy to dużo dla dalszej nauki.

 Fotorelacja >>> 

Wideorelacja >>> 


 

 

 Akcja PCK

Członkowie SK PCK w dniu 30 października wzięli udział w akcji

"Czwartek z PCK w Intermarche".

Akcja polega na zbiórce artykułów spożywczych w sklepie Intermarche przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.

Zbiórkę przeprowadzają członkowie Szkolnych Kół PCK z powiatu zawierciańskiego w każdy czwartek od godziny 9.00 do 13.00.

Żywność przekazywana będzie najuboższym rodzinom uczniów.

Krótka fotorelacja >>>


   

 
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego wraz ze swym opiekunem, w przeddzień dnia Wszystkich Świętych, złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.


Mogiła zbiorowa znajduje się nieopodal budynku szkoły, w lesie. Pochowano w niej żołnierzy austriackich i niemieckich.

Corocznie delegacja uczniów zapala symboliczne światło upamiętniając bezimiennych zmarłych. Rodziny żołnierzy nie mogą tego zrobić.


My pamiętamy…

Fotorelacja >>> 


 

 

 W dniu 27 października nasi uczniowie Daria Rej i Sebastian Pomykała z klasy  II B wzięli udział w konkursie recytatorskim szkół średnich z powiatu zawierciańskiego.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia >>>


 

 

 KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"

Zapraszamy do udziału w konkursie informatycznym Bóbr wszystkich uczniów naszej szkoły.

Konkurs dotyczy wiedzy ogólnej oraz zagadnień algorytmicznego myślenia i polega na rozwiązaniu testu przy komputerze.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do mgr inż. Krzysztofa Sapkowskiego do dnia 3 listopada 2014 r.

Termin konkursu: 12 listopad 2014 r. godzina 12:00.

Można zapoznać się z zasadami i zadaniami z lat ubiegłych na stronie http://www.bobr.edu.pl  >>>

 Plakat konkursowy >>>


 

   Zebranie z rodzicami !

Uprzejmie informuję,że najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się 13 listopada w czwartek, o godz. 16.30.          

Harmonogram:
16.30 -17.15 spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
17.15 zebranie Rady Rodziców w sali 105.

W tym dniu do godz. 18.30 trawają konsultacje z nauczycielami.

Serdecznie zapraszam na zebranie.
Dyrektor szkoły mgr Marzena Orzoł

 

  Poligon 2014 - JESIEŃ

Fotorelacja >>>


 

 

"RAJD DEKIELKA”

W piątek 24 października 2014 roku odbył się pierwszy , pieszy „Rajd Dekielka” zorganizowany przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Będzinie, Muzeum Miejskie "Sztygarka", Urząd Miasta Sławkowa, Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Bezpieczeństwa i Monitorowania Zagrożeń.

Celem tego turystycznego rajdu było :

- zaprezentowanie walorów krajoznawczych Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej,

- popularyzacja czynnego wypoczynku wśród młodzieży na terenie administrowanym przez WKU w Będzinie,

- integracja uczniów z klas o profilu mundurowym i środowiska cywilnego,

- popularyzacja Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W rajdzie wzięło udział 102 uczestników z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych, w tym młodzież Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach.

Naszą szkołę reprezentowały dwie grupy: wojskowa i policyjna, w składzie: Magdalena Widera, Natalia Ciak, Angelika Kańtoch, Bartosz Dorobisz, Kamila Szymczak, Konrad Płoskonka,

Patryk Gębka, Anna Knoll, Kinga Grochalska, Dagmara Molenda, Norbert Janoska. Opiekunami piechurów byli - pan Krzysztof Grabowski oraz pan Andrzej Czapla.

Uczestnicy rajdu mieli wyznaczoną 23 km trasę, która zaczynała się na parkingu przy Parku Leśnym w dzielnicy Kazimierz Górniczy w Sosnowcu, a kończyła w Sławkowie. W trakcie rajdu uczestnicy zapoznawali się z historią miejsca i okolicy ,w której byli, a następnie wyznaczeni „ochotnicy”-reprezentanci szkół , wzięli udział w teście sprawdzającym ich wiedzę. Na koniec przyznano nagrody zwycięzcom.Kamila Szymczak kl.II B

Fotorelacja >>> 


 

KURS SEP

 
 W dniu 22 października 2014  Dyrektor Zespołu Szkół im.prof. Romana Gostkowskiego wręczyła uczniom klasy 3d technik elektryk  świadectwa kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych . W kursie  wzięło udział 10 uczniów, którzy po przygotowaniu teoretycznym i doskonaleniu umiejętności  praktycznych zdali egzamin kwalifikacyjny. Kurs z ramienia Zespołu Szkół przygotował mgr inż. Paweł Saczyński. Kurs z ramienia Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego prowadził inż. Eugeniusz Mazur.


 

  W czasie tegorocznych wakacji uczniowie naszej szkoły realizowali projekty stażowe, dzięki którym mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Inicjatorem i realizatorem projektu, było Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.

Projekty były współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa.

21 października br. odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczniów naszej szkoły. Certyfikaty zostały wręczone przez Panią dyrektor szkoły mgr Marzenę Orzoł oraz przez przedstawicieli CIL.

Fotorelacja >>> 


 


Strona 41 z 44