• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

   25 listopada - Święto Kolejarza.

Pozdrawiamy wszystkich kolejarzy i życzymy im z okazji ich święta opieki na każdym kilometrze torów ze strony patronki Świętej Katarzyny.


 

   Akcje honorowego krwiodawstwa w roku 2015.

Zapraszamy do zapoznania się z planem honorowego krwiodawstwa na rok 2015 i do czynnego udziału w realizacji tak szczytnego celu jakim jest ratowanie życia innych ludzi. Dziękujemy. Poniżej odnośnik ze szczegółowymi informacjami.

 

 

 

  

Akcje HDK PCK 2015 >>>

 

   Dzień Honorowego Dawcy Krwi PCK.

 

14 listopada br. Oddział Rejonowy PCK w Zawierciu zorganizował w Starostwie Powiatowym w Zawierciu uroczyste spotkanie dotyczące wręczenia  nagród z okazji " Dnia Honorowego Dawcy Krwi PCK". Nagrody zostały przyznane uczniom, nauczycielom i i dyrektorom szkół. Podziękowania otrzymali również uczniowie naszej szkoły oraz pani dyrektor mgr Marzena Orzoł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddając krew ratują życie innym.

 

   Głosowanie na najlepszą szkołę mundurową.

 

Zapraszamy do głosowania na nasza szkołę w rankingu na najlepsza szkołę mundurową. Po wejściu na stronę http://sonda.hanzo.pl/sondy,251515,imTP.html  należy kliknąć numer 22. Dziękujemy za oddane na naszą szkołę głosy!

Link: Głosuj >>> 

 

   Numer konta Rady Rodziców w naszej szkole.

 

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach: 48 1540 1128 2012 6041 3699 0001 - na które można dokonywać wpłat. Za wpłaty dokonane na rzecz Rady Rodziców serdecznie dziękujemy.

 

   Życzenia i podziękowania z okazji ślubowania i przysięgi.

 

 


Jeśli chcesz zobaczyć podziękowania z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ i życzenia od ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, to kliknij na zdjęcia po lewej stronie.  Nasi uczniowie mogą być dumni z siebie a my z nich.

 

 

 

   Taktyka "zielona" i pierwsza pomoc.

TAKTYKA ZIELONA I PIERWSZA POMOC”

17.11.2014r. ( poniedziałek)

8.50 – 11.25 - pierwsza pomoc – klasa 1a (sala 105)

11.25 – 14.00 – „taktyka zielona” klasa 2b

11.25 – 14.00 – pierwsza pomoc – klasa 2a ( sala 105)

18.11.2014r. ( wtorek)

11.25 – 14.00 „taktyka zielona” – klasa 1a i 2a

Klasy trzecie liceum przygotowują się do egzaminu maturalnego 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

   Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości już po raz siódmy w Polsce 

150 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 17 listopada 2014r. rusza siódma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia wspierającego przyszłych i obecnych przedsiębiorców. To inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe, prywatne i pozarządowe, firmy i szkoły, uniwersytety i osoby prywatne. Wszystkie te podmioty przez jeden tydzień w roku organizują bezpłatne szkolenia, wykłady i debaty, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w danym kraju. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm oraz brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Global Entrepreneurship Week to już właściwie międzynarodowy ruch społeczny.

Aby rozwinąć kliknij tu!

 

 

   Święto Niepodległości 2014.

 

Dnia 11 listopada 2014 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości, które odbyło się pod Pomnikiem Niepodległości na Cmentarzu Parafialnym w Zawierciu. Uczniowie „Gostka” godnie reprezentowali społeczność uczniowską naszej szkoły, oddając hołd bohaterom walk o niepodległość. Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie w intencji Ojczyzny i Poległych Żołnierzy, pani dyrektor mgr Marzena Orzoł wspólnie z nauczycielami szkoły złożyła wiązankę kwiatów aby uczcić wszystkich, którzy w walce o niepodległość stracili życie.
W tym samym dniu również delegacja naszej szkoły  na czele z panią dyrektor oraz uczniami z klas mundurowych wzięła udział w uroczystej Mszy Św. w Kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Łazach, a następnie złożyła  kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku  dworca w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.Po oficjalnych uroczystościach w Łazach nasi uczniowie z klas mundurowych  zabezpieczali Bieg Niepodległości o szablę  Regionu Ipa Zawiercie. Opiekunami w czasie Biegu Niepodległości była pani mgr Eliza Wieczorek oraz pani mgr Zyta Świeżawska.


                                                                                                                                                             

 

   Akcja PCK !

 

Dnia 13 listopada 2014 roku na terenie naszej szkoły odbyła się już druga w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Do tej akcji zgłosiło się  aż 39 uczniów, dopuszczonych zostało 24, a 9 z nich oddało krew po raz pierwszy w życiu. Oddając krew pomagamy innym i sobie.

Serdecznie dziękujemy!!! SK PCK


 

   Przekazanie Sztandaru Pamięci Powstańców.

 

Uroczystość przekazania Sztandaru Pamięci Powstańców im. ks. Benwenuto Mańkowskiego

Dnia 9 listopada 2014 podczas mszy świętej w kościele św. Michała Archanioła w Łazach, Szkoła została wyróżniona opieką nad Sztandarem Powstańców Styczniowych im. księdza Benwenuto Mańkowskiego . Sztandar został ufundowany przez Komitet Pamięci ks. Benwenuto Mańkowskiego w skład którego wchodzi Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Projekt Sztandaru sporządził przewodniczący Komitetu pan Tadeusz Loster –miłośnik i promotor historii Regionu a wykonanie Sztandaru zlecił wiceprzewodniczący ksiądz Leonard Zagórski proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Łazach. Sztandar pozostanie własnością parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Łazach ale to młodzież naszej szkoły wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej sprawuje opiekę nad Sztandarem i ma zaszczyt prezentować go na uroczystościach rocznicowych potyczki powstańców 1863 roku w Lesie Rokickim, obchodzonych co roku przy mogile powstańców na Kazimierówce. Tym większe to dla nas wyróżnienie gdyż właśnie nasza młodzież, od kilku lat dba o artystyczną oprawę tych uroczystości. Wkrótce na naszej stronie pojawi się opis i zdjęcia Sztandaru. Opiekę nad młodzieżą sprawowali pani mgr Renata Chmielewska i pan dr Janusz Czernek. 

 

   Przysięga i ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach !

 

 

 

W piątek 7 listopada 2014 roku , oficjalnie w szeregi społeczności uczniowskiej naszej szkoły wstąpili uczniowie klas pierwszych . Na wierność ideałom, po odśpiewaniu Roty przysięgali uczniowie klasy mundurowej a postępowanie w duchu tolerancji i humanizmu ślubowali uczniowie klasy technicznej o specjalności porty i terminale oraz specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Pani dyrektor mgr Marzena Orzoł witała uczniów, ich rodziców i opiekunów, podkreślając zadania szkoły realizowane w celu wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz wyraziła słowa podziękowania dla oficjalnych gości przybyłych na uroczystość. Wśród gości witaliśmy pana ppłk Wacława Wójcika starszego wizytatora do spraw obronnych Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, pana Rafała Porca wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego, panią Krystynę Koczur radną Powiatu Zawierciańskiego, panią Bożenę Miklas kierownika Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Łazy, pana kapitana Jacka Łukasika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, pana inspektora Grzegorza Muchę z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pana Tadeusza Klimasa żołnierza AK, pana Włodzimierza Gorzelaka prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej w Zawierciu, pana Wawrzyńca Grzegórzko drużynowego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, pana Janusza Kmiecika dyrektora przedsiębiorstwa Dolomit - Kopalnia Ząbkowice, pana Jacka Karniewskiego z zespołu prasowego PLK, pana Pawła Abuckiego z Centrum Inicjatyw w Zawierciu, pana Jacka Panka wiceprezesa zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, panią Krystynę Męcik prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, pana Grzegorza Piłkę dyrektora Domu Kultury w Łazach. Gościliśmy również Dyrekcje Gimnazjów Miasta i Gminy Łazy. Pani dyrektor odczytała list senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Meresa skierowany do całej społeczności szkolnej, krótkie przemówienia wygłosili również pan wizytator ppłk Wacław Wójcik i pan wicestarosta Rafał Porc. Za dotychczasową współpracę podziękował pan Włodzimierz Gorzelak a nagrody dla uczestników rajdu Dekielka wręczył pan kapitan Jacek Łukasik.

Uroczystość poprzedziła o kilka dni rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zebrani wysłuchali więc poezji o tematyce niepodległościowej i patriotycznej w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. Całość koordynowały: pani mgr Monika Małysa, pani mgr Maria Domagała oraz pani mgr Renata Chmielewska.

 

   ORGANIZACJA "STRZELEC"

W miesiącu listopadzie Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach rozpoczął współpracę ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno Wychowawczą. Kadra instruktorska Jednostki Strzeleckiej 2037 Sosnowiec będzie prowadzić zajęcia specjalistyczne w klasach o profilu mundurowym. Działalność „Strzelca” jest wpisana jest w program współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej ze społeczeństwem, natomiast Stowarzyszenie organizacyjnie posiada patronat Ministra Obrony i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na terenie Województwa Śląskiego działalność „Strzelca” jest od wielu lat popierana przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (pismo nr. OB – WW.4249/7/08 z dnia 23 października 2008 roku).

ZS Strzelec OSW jest kontynuatorem ideowym przedwojennego Związku Strzeleckiego podstawowym jego celem „Strzelca” jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, poczucia służby i obowiązku względem kraju i społeczeństwa. W trakcie zajęć Strzelcy zdobywają wiedzę z zakresu, topografii, pomocy przed lekarskiej i wielu innych rzeczy miedzy innymi przetrwania w trudnych warunkach tzw. survivalu. Także uczą się współpracy wewnątrz drużyny i koleżeństwa, zdobywają nowe umiejętności i podnoszą swoją sprawność fizyczną, ponadto uzyskać mogą wiedzę i umiejętności przydatne w postępowaniach kwalifikacyjnych do wojska, policji i innych formacji umundurowanych.

 


Strona 40 z 43