• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 Lekcje z ZUS.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Agnieszka Pietrkiewicz.


  Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w prelekcjach związanych z udziałem w projekcie „Lekcje z ZUS”. Jest to projekt, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
Zajęcia prowadziła p. Katarzyna Goncerz kierownik działu Ubezpieczeń i Składek oraz p. Marta Sadowska z Inspektoratu ZUS we współpracy z p. Agnieszką Pietrkiewicz.

 

 Nowy Samorząd.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Jolanta Czaja.


  Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego.
Zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego na początku każdego roku szkolnego społeczność szkolna poprzez samorządy klasowe wybiera swoich reprezentantów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Tak też stało się i w tym roku.
Na rok szkolny 2017/2018 do Rady Samorządu Uczniowskiego młodzież wybrała:
przewodnicząca: Patrycja Kaczmarzyk z klasy 3C
zastępca: Patrycja Winkler z klasy 2c
sekretarz: Karolina Kozieł z klasy 2a
Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!
Szczególne podziękowania za aktywną pracę należą się Patrycji Ładoń, Sandrze Tabas i Natalii Różańskiej, które aktywnie inspirowały i organizowały działania Samorządu Uczniowskiego w ubiegłym roku szkolnym.
Opiekunowie SU: mgr Jolanta Czaja, mgr Agnieszka Rejewska

 

Śląski Festiwal Nauki.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodający informację: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.

Plakat1

Plakat2 

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 – druga edycja regionalnego święta nauki
Już po raz drugi największe śląskie uczelnie, na czele z Uniwersytetem Śląskim oraz Miasto Katowice łączą siły, aby pokazać całej społeczności regionu śląsko-zagłębiowskiego, że nauką można się bawić oraz udowodnić, że codzienną pracę badaczy z różnych dziedzin da się przedstawić w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.
Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017 potrwa trzy dni: od czwartku 30 listopada do soboty 2 grudnia. To pierwsza i podstawowa zmiana względem zeszłorocznej edycji, kiedy ŚFN obejmował tylko dwa dni. Główną sceną festiwalowych wydarzeń pozostało Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach – wszystkich odwiedzających zapraszamy do MCK-u 1 i 2 grudnia. 30 listopada na scenie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego zaplanowano natomiast swoisty prolog festiwalu pod hasłem „Science on Stage”.

 

Czytaj więcej >>>
 

 Bieg Niepodległości w Łazach.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Agnieszka Pietrkiewicz.


  Młodzież naszej szkoły niezastąpiona! Uczennice z klasy mundurowej o profilu policyjnym w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości brały czynny udział przy organizacji Biegu Niepodległości w Łazach w dniu 11. 11. 2017r. Młodzież czuwała nad prawidłowym przebiegiem uroczystości poprzez obstawianie trasy, kierowanie ruchem oraz przy rejestracji osób chcących wziąć udział w biegu

 

 Dzień Niepodległości 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Eliza Wieczorek.

 

  W sobotę 11 listopada delegacja naszej szkoły uczestniczyła w obchodach 99 rocznicy odzyskania niepodległości. W kościele p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zawierciu odbyła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, gdzie pod Pomnikiem Niepodległości odbyła się uroczystość. Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie w intencji Ojczyzny delegacje złożyły kwiaty, aby uczcić wszystkch, którzy w walce o niepodległość stracili życie.

 

 Szkolne obchody Dnia Niepodległości.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Renata Chmielewska.

 

  10 listopada świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 99 lat temu do Warszawy przybył Józef Piłsudski i … tu wszystko się zaczęło, chociaż na tę wolność pracowały w XIX wieku całe pokolenia nie szczędząc wysiłku z jednej strony w walce zbrojnej ale też w dążeniu do reform i gospodarczych przemian. Listopad 1918 roku był wyjątkowy w dziejach Polski. To czas zjednoczenia wszystkich sił, myśli, programów politycznych i ambicji przywódców stronnictw oraz partii, w dziele szybkiej odbudowy państwa. W ciągu kilku najbliższych miesięcy Polacy mieli rząd, wybrano pierwszy Sejm i wydano pierwszą Konstytucję. Rozpoczynała się batalia o polskie granice. Właśnie te pierwsze miesiące znalazły odzwierciedlenie w naszej szkolnej inscenizacji, którą przedstawili uczniowie klasy II A w składzie : Laura Białas, Karolina Kozieł, Paulina Sikora Szymon Puto, Szymon Jagielak, Paweł Gardyński, Mikołaj Aleksandrowicz, Łukasz Jabłoński, Kacper Jaworski, Szymon Dratwa i Jakub Olczyk. Śpiewem uświetniła uroczystość uczennica klasy I B Wiktoria Szeremeta.
Dziękuję za Wasz entuzjazm i zaangażowanie - Renata Chmielewska

 

 Młodzi mundurowi.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Magdalena Fidyk.

 

  Młodzi mundurowi.
Uczniowie naszej szkoły, z klas mundurowych o profilu policyjnym, odwiedzili zawierciańską jednostkę Komendy Powiatowej Policji . W październiku i listopadzie uczniowie z I B , II B przypatrywali się policyjnej służbie; zwiedzali dyżurkę, salę odpraw, słuchali na temat codziennych obowiązków służbowych Policji. Poznawali elementy techniki kryminalistycznej. Największe zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia na strzelnicy multimedialnej, gdzie można było sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Nie obyło się również bez pogadanki na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz bezpieczeństwa młodzieży. Wycieczka odbyła się w ramach głównych założeń programowych kształcenia klas o profilu mundurowym.

 Informacje na stronie Śląskiej Policji

 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodające informację: mgr Beata Fronczek, mgr inż. Maria Domagała.

 

  Stypendium Prezesa Rady Ministrów mogą uzyskać uczniowie, którzy mają najwyższą średnią ocen w szkole lub są szczególnie uzdolnieni w jednej dziedzinie. To stypendium może uzyskać tylko jeden uczeń z danej szkoły. W tym roku szkolnym w gronie stypendystów znalazły się – Natalia Różańska ( Technik eksploatacji portów i terminali) i Katarzyna Styczeń ( LO). Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 8 listopada 2017r. w I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Dyplomy najlepszym uczniom wręczyła pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty. Dyrekcja ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach i grono pedagogiczne składa gratulacje naszym Laureatkom i Rodzicom.

 

 Wolontariat.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodające informację: mgr Agnieszka Pietrkiewicz, mgr Agnieszka Więckowska-Szkarłat.

  Wolontariuszki z klasy 1b świetnie spisały się reprezentując szkołę, gdy pomagały w organizacji XV Przeglądu Kulturalnego Świetlic Środowiskowych w Zawierciu, który odbył się 03.11.2017. Koncert Finałowy pt. „Disco Polo nie zna wieku” odbył się w sali widowiskowej MOK. Uczennice klasy policyjnej czuwały nad prawidłowym przebiegiem koncertu, pomagały przy dekorowaniu sali widowiskowej, rozdawaniu poczęstunków, itp.
Przegląd Kulturalny Świetlic Środowiskowych odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Zawiercie, Fundacji „Podziel się z innymi” im. H. Rudzkiej w Zawierciu i Ośrodeka Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu.

 

 1 listopad 2017.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Marta Szatan.

 

  Pamiętamy....
Jak co roku, tuż przed Dniem Wszystkich Świętych uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach uporządkowali teren cmentarza, na którym spoczywają żołnierze austriaccy i niemieccy polegli podczas I Wojny Światowej w okolicach Łaz. W ciszy i zadumie zapalili znicz i złożyli kwiaty, ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Łazy.

 

 Konkurs Recytatorski.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Ewa Kumor-Rudy.

 

  W dniu 30 października 2017 młodzież Zespołu Szkół w Łazach im. prof. Romana Gostkowskiego wzięła udział w XV Powiatowym Konkursie Recytatorskim w języku angielskim, który odbył się w II LO w Zawierciu. Liczna grupa (tj. 17 osób) z ,,Gostka'' zaprezentowała ciekawą poezję i prozę w swoich interpretacjach, na szczególną uwagę zasłużył uczeń klasy 3 B LO Konrad Pala, który zajął II miejsce z utworem ''Life Explained". Gratulujemy zwycięzcy i wszystkim uczestnikom, którzy zdobyli się na odwagę by stanąć przed szerszą publicznością z niełatwym repertuarem. Zapraszamy za rok na nowe wyzwania.

 

 PKP CARGO TABOR DĄBROWA GÓRNICZA.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodający informację: mgr inż. Krzysztof Sapkowski.


  Sprawozdanie z wycieczki przedmiotowej do Zakładu Naprawy Taboru Kolejowego PKP CARGO TABOR w Dąbrowie Górniczej.
W dniu 26.10.2017 uczniowie klasy 4CD w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej z eksploatacji środków transportu szynowego. Celem pierwszego wyjazdu było zapoznanie z regulaminem bocznicy i przepisami bhp, dokumentacją wykorzystywaną podczas przeglądów i napraw wagonów kolejowych oraz organizacją pracy, co stanowi jednocześnie realizację programu nauczania i formę przygotowania do egzaminu zawodowego. W takiej sytuacji bezcenna jest możliwość zdobycia wiedzy praktycznej bezpośrednio od fachowców, zadawania pytań, zobaczenie rzeczywistych dokumentów i zapisów. PKP CARGO TABOR Sp. z o. o. to także możliwe miejsce pracy dla naszych absolwentów, a wcześniej w czasie nauki szansa na uzyskanie stypendium.
Jazda pociągiem była też okazją do powtórzenia i utrwalenia wybranych zagadnień dotyczących środków transportu szynowego. Kierownikiem wycieczki był mgr inż. Krzysztof Sapkowski a opiekunem mgr Piotr Cichy.

 

Balice.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Monika Małysa.

Z wizytą w Centrum Edukacji Lotniczej - Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice
W dniu 24 października uczniowie klasy IICK -technik eksploatacji portów i terminali wraz z opiekunami(mgr inż. Marią Domagałą, mgr Moniką Małysą i mgr Kingą Leks) udali się na wycieczkę przedmiotową do Portu Lotniczego Kraków-Balice. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z infrastrukturą, funkcjonowaniem lotniska oraz z procedurami odprawy pasażerów.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od pobytu w terminalach lotniczych -przylotowym i odlotowym. Uczniowie zobaczyli stanowiska odprawy biletowo-bagażowej i kontroli bezpieczeństwa. Zapoznali się z pracą punktu informacyjnego, z którego pozyskali przydatne materiały do zajęć z przedmiotu obsługa podróżnych w portach i terminalach i zajęć z języka obcego zawodowego. Skorzystaliśmy również z możliwości wejścia na taras widokowy- doskonały do obserwacji startujących i lądujących samolotów.

 

Czytaj więcej >>>
 


Strona 10 z 40

Wyszukiwarka

ODSŁONY OD 16.12.2016

AKADEMIA
SZTUKI
WOJENNEJ 
POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA